na 2021 rok

Człuchowski Budżet Obywatelski na 2021 rok

Mając na celu zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Miejskiej Człuchów w procesie decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia, a także chcąc podkreślić, jak ważna jest rola członków wspólnoty samorządowej w procesie stanowienia prawa i planowania zadań Burmistrz Człuchowa ogłasza nabór wniosków z propozycjami przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze lokalnym do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Termin dostarczania propozycji inwestycji na przygotowanych formularzach wyznaczono od 28 października do 30 listopada 2020 r.

Przewidywana kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne 150 tys. zł.

Dofinansowanie jednego zadania to kwota od 10 tys. zł do maksymalnie 50 tys. zł.

Niezbędne informacje oraz formularz wniosku znajdują się poniżej

Wypełniony formularz należy złożyć w formie papierowej do urny w ratuszu, lub skan  na adres sekretariatatczluchow [dot] eu, skrytkę ePuap  bądź tradycyjną drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.

 

UCHWAŁA W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WPROWADZENIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA 2021

FORMULARZ WNIOSKU O UJĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W CZŁUCHOWSKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2021 .rtf  .pdf

 

WSTĘPNA LISTA WNIOSKÓW O UJĘCIE ZADANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2021 GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW
(PO OCENIE FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ):

L.p.

 

NAZWA ZADANIA

MIEJSCE REALIZACJI

PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ ZADANIA

1.

 

Altana ażurowa z stołem i ławką

ul. Traugutta 7A

45.000,00 zł

2.

 

Biblioteka dostępna dla wszystkich – zakup schodołazu, urządzenia, które pomoże pokonać bariery architektoniczne osobom starszym
i z niepełnosprawnościami

Miejska Biblioteka Publiczna

26 166,23 zł

3.

 

Człuchów miastem z sercem

os. Witosa, Sikorskiego, Piastowskie, Młodych, okolice dworca PKP, przy parkingu UM, okolice ZST lub ZSS

24.000,00 zł

4.

 

Elektryfikacja i monitoring części działki nr 1098 jako zaplecza terenów sportowo – rekreacyjnych

ul. Kamienna

49.000,00 zł

5.

 

Plac zabaw z mini siłownią dla uczniów

boisko Szkoły Podstawowej nr 1
ul. Średnia 4a

50.000,00 zł

6.

 

Przygotowanie terenu pod bezpieczne boisko dla dzieci

os. Sikorskiego

50.000,00 zł

7.

Rewitalizacja Cmentarza. Etap I

(zastąpienie zniszczonego i brakującego ogrodzenia siatkowego, ogrodzeniem z płyt betonowych od strony os. Piastowskiego)

os. Piastowskie

50.000,00 zł

8.

 

Wiata zadaszona ze stołami i ławkami przy boisku koszykówki i placu zabaw

os. Witosa w sąsiedztwie bloków od nr 1 do nr 10

40.000,00 zł

9.

 

Wzmocnienie oferty turystycznej poprzez zakup gokartów rowerowych oraz utwardzenie „rowerowego” toru gokartowego 
( z wykorzystaniem opon samochodowych)

OSiR

50.000,00 zł

Wnioski odrzucone:
• Budowa placu zabaw w formie warowni w sąsiedztwie Zamku Człuchowskiego celem przyciągnięcia turystów, mieszkańców Człuchowa do zwiedzania Zamku oraz spędzania wolnego czasu na terenie wizytówki naszego miasta I etap
• Wzmocnienie oferty turystycznej poprzez budowę systemu zjeżdżalni – torów pontonowych nad Jez. Rychnowskim w sąsiedztwie basenów
Powód odrzucenia: Wnioskodawca złożył 3 wnioski do Budżetu Obywatelskiego, a zgodnie
z §4 ust.2 Uchwały w sprawie określenia zasad budżetu obywatelskiego jeden mieszkaniec może złożyć jeden wniosek. Po uzgodnieniu z wnioskodawcą, pozostawiono jeden wybrany przez niego wniosek, a resztę odrzucono.


Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 0050.2.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok wyznacza się termin głosowania od 8 do 21 stycznia 2021 r. Zagłosować można poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny w Urzędzie Miejskim w Człuchowie. Skutecznym będzie także przesłanie karty tradycyjną drogą pocztową lub poprzez internetową platformę ePUAP.

Prosimy, aby jeden mieszkaniec wrzucał maksymalnie karty od swojej najbliższej rodziny.

KARTA DO GŁOSOWANIA - format .pdf

Plakat głosowanie na projekty do budżetu obywatelskiego 2021

 

OPIS ZADAŃ DO GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA 2021 ROK:

 1. Tytuł: Altana ażurowa z stołem i ławką
  Miejsce realizacji: ul. Traugutta, teren między budynkiem nr 7A i garażami
  Opis: Projekt zakłada zakup altany ażurowej z drzewa. Wyposażona będzie w stół i ławkę dookoła
  Wstępny koszt: 45.000,00 zł
   
 2. Tytuł: Biblioteka dostępna dla wszystkich – zakup schodołazu, urządzenia, które pomoże pokonać bariery architektoniczne osobom starszym i z niepełnosprawnościami
  Miejsce realizacji: Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie
  Opis: Projekt zakłada dostosowanie budynku biblioteki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakupione zostanie urządzenie, które pomoże pokonywać bariery architektoniczne - schodołaz gąsienicowy wraz z wózkiem inwalidzkim. Wymienione zostaną także drzwi wejściowe. Działanie zapewni mieszkańcom swobodny dostęp do wypożyczalni na 1 piętrze budynku.
  Wstępny koszt: 26.166,23 zł
   
 3. Tytuł: Człuchów miastem z sercem
  Miejsce realizacji: os. Witosa, os. Sikorskiego, os. Wazów, os. Piastowskie, os. Młodych, okolice dworca PKP, okolice parkingu przy Urzędzie Miejskim, ulica Koszalińska (okolice ZST lub ZSS)
  Opis: Projekt zakłada ustawienie ośmiu metalowych serduszek - pojemników na nakrętki na terenie Człuchowa. Nie tylko
  spełniają swoją rolę, gdyż mieszkańcy chętnie wrzucają do nich nakrętki, ale też wyglądają estetycznie. Nakrętki z serduszek przekazywane są na potrzeby chorych dzieci. Po realizacji projektu, Człuchów będzie mógł być promowany jako "miasto z sercem".
  Wstępny koszt: 24.000,00 zł
   
 4. Tytuł: Elektryfikacja i monitoring części działki nr 1098 jako zaplecza terenów sportowo – rekreacyjnych
  Miejsce realizacji: ul. Kamienna, przy torze motocrossowym
  Opis: Projekt zakłada elektryfikację w postaci podziemnych kabli oraz ustawionych w różnych miejscach skrzynek elektrycznych z gniazdami. Pozwoli to na podłączenie do prądu na całym terenie, który będzie służył jako zaplecze pod organizację różnych imprez sportowych, rekreacyjnych lub podobnych. Przewiduje się także budowę sieci kablowej do zasilania złączy kablowych i ich zabudowę oraz budowę 3 słupów oświetleniowych wyposażonych w kamery monitorujące.
  Wstępny koszt: 49.000,00 zł (projekt 3.000,00 zł, sieć kablowa 14.000,00 zł, złącza kablowe 8.000,00 zł, oświetlenie 15.000,00 zł, monitoring 9.000,00 zł
   
 5. Tytuł: Plac zabaw z mini siłownią dla uczniów
  Miejsce realizacji: boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Człuchowie
  Opis: Projekt zakłada wykonanie miejsca do aktywnego spędzania czasu zarówno w czasie lekcji, jak i przerw międzylekcyjnych. Młodsze dzieci, szczególnie z oddziałów przedszkolnych skorzystają z placu zabaw, a starsi uczniowie z mini siłowni. Plac zabaw z mini siłownią to miejsce zachęcające do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
  Wstępny koszt: 50.000,00 zł (plac zabaw 35.000,00 zł, mini siłownia 15.000,00 zł)
   
 6. Tytuł: Przygotowanie terenu pod bezpieczne boisko dla dzieci
  Miejsce realizacji: os. Sikorskiego
  Opis: Projekt zakłada wymianę ogrodzenia na boisku sportowym "KORT", tj. demontaż ogrodzenia istniejącego boiska w części przeznaczonej na siłownię, uzupełnienie brakującej części ogrodzenia boiska, wymianę uszkodzonych elementów ogrodzenia oraz utwardzenie po uzupełnieniu ziemią i obsianie trawą obszaru po zdemontowanej płycie w miejscu planowanej siłowni plenerowej.
  Zadanie jest częścią większego projektu Spółdzielni Mieszkaniowej POMORZANKA, którego efektem będzie całkowite zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej na os. Sikorskiego obejmującą także wymianę nawierzchni boiska na poliuretanową, wykonanie siłowni plenerowej, wiat, ławek, stolika do gry w szachy, stojaka na rowery, utwardzonych dojść i nasadzeń.
  Wstępny koszt: 50.000,00 zł z budżetu obywatelskiego (łączny koszt zadania I, etapu 1: 56.743,01 zł)
   
 7. Tytuł: Rewitalizacja cmentarza. Etap I
  Miejsce realizacji: stary cmentarz pomiędzy placem Bohaterów i ul. Średnią, os. Piastowskie
  Opis: Projekt zakłada zastąpienie zniszczonego i brakującego ogrodzenia siatkowego, ogrodzeniem z płyt betonowych od strony os. Piastowskiego oraz naprawę bramy od ul. Średniej.
  Wstępny koszt: 50.000,00 zł (ogrodzenie 45.000,00 zł, brama 5.000,00 zł)
   
 8. Tytuł: Wiata zadaszona ze stołami i ławkami
  Miejsce realizacji: teren obok placu zabaw na os. Witosa przy boisku koszykówki, w sąsiedztwie bloków od nr 1 do nr 10
  Opis: Projekt zakłada zakup wiaty drewnianej zadaszonej o wymiarach 4x6 m, trzech stołów, 6 ław i kosza na śmieci. Działanie pozwoli na lepszą integrację mieszkańców i zagospodarowanie spędzania wolnego czasu.
  Wstępny koszt: 40.000,00 zł (wiata 25.000,00 zł, stoły 4.500,00 zł, ławy 4.800,00 zł, kosz 500 zł, robocizna 5.200,00 zł)
   
 9. Tytuł: Wzmocnienie oferty turystycznej poprzez zakup gokartów rowerowych oraz utwardzenie „rowerowego” toru gokartowego  (z wykorzystaniem opon samochodowych)
  Miejsce realizacji: OSiR, ul. Szkolna
  Opis: Projekt zakłada zakup 15 rowerowych gokartów i utworzenie toru z opon samochodowych
  Wstępny koszt: 50.000,00 zł

WYNIKI

WYNIKI