na 2021 rok

Człuchowski Budżet Obywatelski na 2021 rok

Mając na celu zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Miejskiej Człuchów w procesie decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia, a także chcąc podkreślić, jak ważna jest rola członków wspólnoty samorządowej w procesie stanowienia prawa i planowania zadań Burmistrz Człuchowa ogłasza nabór wniosków z propozycjami przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze lokalnym do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Termin dostarczania propozycji inwestycji na przygotowanych formularzach wyznaczono od 28 października do 30 listopada 2020 r.

Przewidywana kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne 150 tys. zł.

Dofinansowanie jednego zadania to kwota od 10 tys. zł do maksymalnie 50 tys. zł.

Niezbędne informacje oraz formularz wniosku znajdują się poniżej

Wypełniony formularz należy złożyć w formie papierowej do urny w ratuszu, lub skan  na adres sekretariatatczluchow [dot] eu, skrytkę ePuap  bądź tradycyjną drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.

 

UCHWAŁA W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WPROWADZENIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA 2021

FORMULARZ WNIOSKU O UJĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W CZŁUCHOWSKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2021 .rtf  .pdf