Kaniów

Kaniów (ukr. Kaniw) jest niewielkim miastem na Ukrainie. Położone jest na granicy obwodów kijowskiego i czerkaskiego. Zamieszkuje je ok. 26 tysięcy mieszkańców. Ten bardzo stary ośrodek miejski powstał już w X wieku przy brzegu rzeki Dniepr. Dzięki dogodnemu położeniu stanowił punkt docelowy dla karawan kupieckich z Konstantynopola. Znajdowały się tu ważne szlaki towarowe i handlowe, które łączyły Bizancjum z Moskwą, Szwecją i Danią. Na przestrzeni wieków, w wyniku wojen, Kaniów należał m.in. do Polski (1569 rok), w 1600 r. nadano mu prawo magdeburskie, a w XVIII w. miejscowość znalazła się na niezaludnionym obszarze między Polską a Rosją. Po I wojnie światowej miasto zostało częścią Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Rozwój miasta rozpoczął się dopiero po 1775 r., kiedy dziedzicznym starostą kaniowskim został Stanisław Poniatowski. Wprowadził on nowatorską reformę ekonomiczną. Od tego czasu miasto zyskało na znaczeniu. W XX wieku na terenie gminy, na rzece Dniepr otwarto elektrownię wodną. Region dysponuje bogatą ofertą atrakcji przyrodniczych, historycznych. Na terenie miasta znajdują się liczne obiekty turystyczne, np. muzea (Muzeum Weteranów Wojennych, Muzeum Sztuki Ludowej) oraz grób ukraińskiego poety, Tarasa Szewczenki. Kaniów nawiązał współpracę partnerską z gminą Człuchów 20 września 2008 roku. Umowę o partnerstwie miasto podpisało również z Viersen w Niemczech, Lambersart we Francji oraz z amerykańskim miastem Sonoma w Kalifornii.


18 września 2008 roku - na zaproszenie władz samorządowych do Kaniowa udała się oficjalna delegacja Człuchowa w składzie: Maciej Pestka – wiceburmistrz Człuchowa, Małgorzata Gostomczyk – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Elżbieta Józefowska – przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Miejskiej, Jerzy Opar – Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce o/Człuchów. Delegacja miała okazję uczestniczyć w obchodach 930-lecia Kaniowa. W programie uroczystości znalazły się koncerty, wystawy  i  prezentacje dorobku artystycznego i sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Kaniowa. Ważnym punktem jubileuszowych obchodów było podpisanie 20 września 2008 r.  umowy partnerskiej mówiącej o współpracy w zakresie kultury, sportu, , poznania  życia, historii, tradycji, zwyczajów miast – partnerów z udziałem mieszkańców, szkół, organizacji i związków mniejszości narodowych. Współpraca partnerska będzie dążyć do wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów w dziedzinach rozwoju samorządu terytorialnego, do wymiany kulturalnej i sportowej obu miast. Delegacja Człuchowa uczestniczyła w oficjalnym spotkaniu przedstawicieli miast – partnerów Kaniowa z Francji, Niemiec, Rosji i Białorusi. Przyjęto zaproszenie do udziału w Dniach Europy, których organizatorem i gospodarzem w czerwcu 2009r. będzie miasto Kaniów. W przyszłym roku przyjedzie do  Człuchowa oficjalna delegacja z Kaniowa w celu omówienia kolejnych form współpracy i wymiany doświadczeń.


10-15 czerwca 2009 roku - rewizyta oficjalnej delegacji z Kaniowa. Do Człuchowa przybyło 6 osób: Wiktor Kucza - doradca burmistrza Kaniowa; Aleksander Guz - dyrektor zakładu energetyki cieplnej, radny; Wiktoria Wojuckaja i Oksana Trufanowa - specjalistki ds kultury i turystyki przy burmistrzu miasta Kaniowa; Swietłana Jakimienko - dyrektor Stowarzyszenia "Przyjaźń"; Władimir Jakimienko - lokalny przedsiębiorca. Goście żywo interesowali się organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży, funkcjonowaniem Miejskiego Domu Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz stowarzyszeń, których działalność skierowana jest na rozwój kultury fizycznej i sportu Człuchowian. Ukraińcy odwiedzili człuchowskie szkoły, gościli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Przedsiębiorstwie Komunalnym. Członkowie delegacji uczestniczyli w spotkaniu ze społeczności ą ukraińską zamieszkującą w powiecie człuchowskim, wzięli udział w nabożeństwie niedzielnym w cerkwii greckokatolickiej. Nasi goście mieli także okazję podziwiać piękno okolicznej przyrody uczestnicząc w spływie kajakowym rzeką Brdą. Zwiedzili też Gdańsk i Sopot.


22-29 lipca 2009 roku - w Kaniowie odbyło się IX Międzynarodowe Młodzieżowe Forum „ Euromłodzież 2009”. Inicjatorem forum od 2001 roku jest miasto Lambertsart we Francji. Forum odbywa się co roku w partnerskich miastach Kaniowa. Do pięknego naddnieprzańskiego miasta przybyły grupy młodzieży z Francji, Niemiec i Polski. Człuchów otrzymał zaproszenie do udziału po raz pierwszy, gdyż jest on miastem partnerskim Kaniowa od września 2008 r. Reprezentowała nas młodzież  człuchowska z gimnazjum i liceum  w wieku 15 – 18 lat, pochodząca z rodzin ukraińskich, znająca język ukraiński oraz młodzież, która pierwszy raz miała kontakt z Ukrainą, znająca język niemiecki i angielski. Forum przede wszystkim było dla naszej młodzieży okazją do integracji oraz konwersacji w różnych językach z uczestnikami z innych krajów. Uczestnicy forum zwiedzili stolicę Ukrainy – Kijów oraz poznali zabytki i historię miasta Kaniowa. Brali udział w konkursach: malowania symboli swoich krajów, prezentacji ciekawych zabytków swojego miasta w formie piaskowej figury, oraz wykonania tatuażu według własnego pomysłu. W tym konkursie uczestniczka z naszego miasta zdobyła pierwsze miejsce, a jej talent został zauważony przez prowadzących konkurs znanych miejscowych artystów malarzy. Niebywałą atrakcją dla młodzieży były kąpiele w rzece Dniepr oraz organizowane na plaży zawody sportowe, w których nasza człuchowska młodzież wykazała się duża sprawnością fizyczną. Chcąc przybliżyć kulturę i tradycję narodu ukraińskiego organizatorzy zaplanowali i przeprowadzili pod kierunkiem instruktorów warsztaty malarskie, haftu ukraińskiego oraz rękodzielnictwa. Uczestnicy wykonali własne lalki – ludowe totemy, malarskie motywy haftu ukraińskiego i elementy ukraińskiej wycinanki. Bardzo ważnym i ciekawym punktem programu forum były „wieczory prezentacji”. Każda grupa młodzieży z danego kraju uczestnicząca w forum prezentowała w formie krótkiego montażu artystycznego swój kraj i miasto. Była to okazja do bliższego poznania czterech uczestniczących w forum państw i miast: Ukraina – Kaniów, Niemcy – Firzen, Francja – Lambersart i Polska – Człuchów.  Delegacja naszego miasta w reprezentacyjnym stroju – koszulki i czapeczki z herbem Człuchowa swoją prezentację rozpoczęła od zaśpiewania hymnu europejskiego oraz zatańczenia elementów tańca – polonez. Natomiast piosenką „Wszyscy Polacy” zaprosiła uczestników wieczoru do wspólnej zabawy. Multimedialny spacer po Człuchowie kończący prezentację naszej młodzieży umożliwił gościom wieczoru poznanie miasta i podkreślił jego walory krajobrazowe. Po prezentacjach stałym elementem programu integrującym uczestników obozu była dyskoteka. Zamknięcia forum „Euromłodzież 2009” dokonał burmistrz miasta Kaniowa dziękując wszystkim uczestnikom za udział i aktywne uczestniczenie w realizacji programu. Wspaniały koncert w wykonaniu dzieci i młodzieży z Kaniowskiego Domu Kultury oraz pokaz fajerwerków zakończył siedmiodniowy międzynarodowy obóz młodzieży partnerskich miast Kaniowa. Młodzież uczestnicząca w forum wróciła do Człuchowa bardzo zadowolona i pełna wrażeń. Pobyt na Ukrainie w przeciągu tych kilku wakacyjnych dni był dla  młodzieży wspaniałą lekcją historii oraz kultury sąsiedniego kraju – Ukrainy.
Realizacja tego typu spotkań młodzieży jest bardzo ważną formą współpracy między naszymi miastami partnerskimi.


18 - 21 września 2009 roku - oficjalna delegacja naszego miasta w składzie: Burmistrz Ryszard Szybajło, Radni Rady Miejskiej Małgorzata Gostomczyk, Elżbieta Józefowska i Karol Dziemiańczyk gościła w partnerskim mieście Kaniów na Ukrainie. Celem wyjazdu było dopracowanie kolejnych elementów umowy o współpracy partnerskiej obu miast. Delegacja wzięła udział w obchodach 931 rocznicy założenia miasta. Spotkała się również z przedstawicielami różnych środowisk m. in. z pracownikami referatu kultury, turystyki i promocji miasta, z komendantem policji, z lokalnymi przedsiębiorcami i dyrektorem elektrowni wodnej oraz z samorządowcami. Włodarze obu miast wyrazili wolę sukcesywnego poszerzania oferty współpracy. W przyszłym roku Człuchów przyjmie grupę młodzieży z Kaniowa. W obu miastach zostaną przygotowane wystawy fotograficzne prezentujące walory przyrodnicze i najpiekniejsze zakątki Człuchowa i Kaniowa. Czynione sa starania, by doprowadzić do wymiany rodzin. Człuchowska delegacji wrócila pod ogromnym wrażeniem bogactwa kulturowego i gościnności przyjaciół z Ukrainy.