Komunikaty

Komunikat z dnia 20.10.2022 r. Informacja o okolicznościach wydawania preparatu jodku potasu

Ulotki profilaktyka jodowa str.1, str. 2, str. 3, str. 4.

Komunikat z dnia 11.10.2022 r. Punkty dystrybucji tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Komunikat z dnia 06.10.2022 r. Przesunięcie terminu polowania z dn. 12.11.2022 na dzień 11.11.2022 - Koło Łowieckie "Szarak" w Człuchowie

Zmiana terminu polowania z 05.11.2022 na 06.11.2022 - Koło Łowieckie "SZARAK" w Człuchowie

Harmonogram polowań w obwodach 309 i 310 w okresie październik 2022 - styczeń 2023

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Informacja dotycząca ptasiej grypy z 11.03.2022 r.

Komunikat USIE dot. obiektów jądrowych na Ukrainie

Informacja PUW o modernizacji systemu alarmowego

Rozporządzenie NR 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Człuchowie z dnia 10 lutego 2022 r.

Dodatkowe polowanie dewizowe na obwodzie 304

Polowanie dewizowe na obwodzie 304

Komunikat o rozpoczęciu dodatkowego polowania zbiorowego na obwodzie 309 oraz 310

Terminarz polowań zbiorowych K. Ł. "DZIK" w Człuchowie na sezon 2021/2022

Komunikat meteorologiczny z dnia 03.12.2021

Stopień alarmowy BRAVO-CRP - j.s.t.

Stopień alarmowy BRAVO na terenie Małopolski oraz ALFA i ALFA-CRP na terenie całego kraju

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Darmowe tabletki z jodem rozdawane w Belgii nie dają powodów do niepokoju

Numer alarmowy 996

Co zrobić, aby zmniejszyć zużycie prądu

Komunikat OSP

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW CZŁUCHOWA którzy prowadzą małe przyzagrodowe hodowle drobiu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń