Dostępność

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów

  • do budynku prowadzą 2 wejścia od al. Wojska Polskiego 1 – główne i boczne.   Do wejścia głównego prowadzą schody. Wejście boczne jest przystosowane do wózków inwalidzkich. Przy wejściu głównym jest umieszczony dzwonek i barierka
  • dla osób na wózkach dostępny jest parter urzędu. Na parterze budynku znajduje się: Informacja,  Kasa, Ewidencja Ludności, Referat Przestrzeni i Ochrony Środowiska, Referat Inwestycji i Infrastruktury,  biuro Rady Miejskiej, Oświata, oraz Pełnomocnik ds. uzależnień
  • do pierwszego piętra nie ma możliwości dostępu dla wózków. W razie potrzeby pracownik z pierwszego piętra zejdzie do interesanta do informacji
  • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Osoby głuchonieme chcące załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, proszone są o zgłoszenie tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić:

  1. w formie pisemnej poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Człuchowie,
  2. w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma faksem na numer 59 83 43 272,
  3. w formie mailowej na adres sekretariatatczluchow [dot] eu,

Pracownik Urzędu skontaktuje się z osobą głuchoniemą (w sposób, który został przez nią wskazany) celem ustalenia termin realizacji świadczenia. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Człuchowie