Pożyczki dla ngo

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych organizacji Burmistrz Człuchowa udostępnił dodatkowy mechanizm finansowania lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe w formie refundacji środków oraz zabezpieczenia wkładu własnego.

Z udzielanych przez Gminę Miejską Człuchów nieoprocentowanych pożyczek może skorzystać organizacja pozarządowa realizująca zadanie w sferze działalności pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Człuchowa z zakresu zadań własnych gminy, które jest współfinansowane z środków zewnętrznych.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.153.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 13 grudnia 2021 r.

Zarządzenie wraz z regulaminem + zmiana zarządzenia

Wniosek o pożyczkę

Przyznane pożyczki:

  • 20.10.2022 r. - Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki otrzymało pożyczkę w wysokości 127 260,00 zł na refundację realizacji zadania "Modernizacja parku linowego na plaży miejskiej nad jeziorem Rychnowskim". Stowarzyszenie pozyskało środki zewnętrzne z Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej"
  • 03.03.2022 r. - Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki otrzymało pożyczkę w wysokości 51 279,27 zł na refundację realizacji zadania "Zakup wyposażenia na cele turystyczne dla OSiR w Człuchowie oraz Yacht Klubu Człuchów". Stowarzyszenie pozyskało środki zewnętrzne z Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej"