Poprawa efektywności energetycznej budynków

Z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, ważne jest wzmocnienie wszystkich działań, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod linkiem https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow znajdują się informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków.

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dostępny pod linkiem: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych;jsessionid=7308A0FD59EEB4344E0A3E2BA3091101