Archiwum BO

Człuchowski Budżet Obywatelski 2017

Mając na celu zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Miejskiej Człuchów w procesie decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia, a także chcąc podkreślić, jak ważna jest rola członków wspólnoty samorządowej w procesie stanowienia prawa i planowania zadań Burmistrz Człuchowa ogłosił nabór wniosków z propozycjami przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze lokalnym do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Termin dostarczania propozycji inwestycji na przygotowanych formularzach wyznaczono od 4 lipca 2016 r. do 19 sierpnia 2016 r.

Przewidywana kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne 150 tys. zł.

ZARZĄDZENIEREGULAMIN, FORMULARZ WNIOSKU .doc  .pdf

 

GŁOSOWAĆ MOŻNA było od 12 września do 14 października 2016 r.

Karty do głosowania zamieszczone były w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.czluchow.eu,  a także udostępnione w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Człuchowie i Miejskim Domu Kultury w Człuchowie.

KARTĘ DO GŁOSOWANIA MOŻNA POBRAĆ TU

Każdy mieszkaniec gminy miejskiej Człuchów, mający czynne prawo wyborcze, mógł oddać maksymalnie jeden głos na realizację wybranego przedsięwzięcia.

W przypadku oddania większej liczby głosów przez tego samego mieszkańca wszystkie te głosy były nieważne.

Karty do głosowania można było składać w Urzędzie Miejskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej i Miejskim Domu Kultury w formie papierowej w dniach i godzinach otwarcia tych instytucji.

Propozycje, które w ramach limitu środków uzyskały największą ilość głosów mieszkańców, zostały przedłożone Burmistrzowi Człuchowa, który uwzględnił je w projekcie uchwały budżetowej.

LISTA WNIOSKÓW O UJĘCIE ZADANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2017 GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW

 1. Plac ćwiczeń i rekreacji „AKTYWNI POD CHMURKĄ – budowa siłowni”, miejsce: park miejski „Lasek Luizy”, wartość inwestycji: 90.000,00 zł
  połączone z zadaniem: Miejsce ćwiczeń i rekreacji dla mieszkańców, miejsce:ul. Kościelna , park, wartość inwestycji 50-55.000,00 zł
 2.  Bezpieczne przejścia dla pieszych – punktowe oświetlenia LED w Człuchowie (doświetlenie 10 przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa), miejsce: al. Wojska Polskiego, ul. Szczecińska, ul. Zamkowa (odcinek od ul. Dworcowej w stronę Sądu Rejonowego), wartość inwestycji: 70.000,00 zł
 3.  Bezpieczna szkoła – ciąg pieszy i place apelowe przy Społeczniaku (wykonanie chodników i placu oraz zadaszenia placu), miejsce: ul. Sobieskiego 7A, wartość inwestycji: 68.000,00 zł
 4.  Remont drogi i uzupełnienie oświetlenia (na odcinku 150 m), miejsce: ul. Grodzisko od nr 1 do 9, wartość inwestycji: 120.000,00 zł
 5.  Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej (przygotowanie podłoża, siew trawy z wykonaniem automatycznego nawodnienia), miejsce: OSiR, wartość inwestycji: 150.000,00 zł
 6.  Boisko do gier w piłkę zespołową – plac (dawniej boisko internatu) między Sanepidem a dawnym internatem uczniowskim (obecnie dom mieszkalny), miejsce: ul. Sobieskiego, wartość inwestycji: brak danych
 7.  Wiaty i pergole przy śmietnikach dla mieszkańców ul. Sobieskiego 6, 8 i 10 oraz Traugutta 9 (uporządkowanie i rozdzielenie śmietników), miejsce: ul. Sobieskiego 6, 8 i 10 oraz Traugutta 9, wartość inwestycji: brak danych
 8.  Renowacja historycznych murów obronnych podzamcza (w fosie wysokiej od strony hotelu – usunięcie samosiewów, uzupełnienie ubytków w murze), miejsce: ul. Kościelna, działka nr 95, wartość inwestycji: 150.000,00 zł
 9.  Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych  na al. Wiosennej, miejce: al. Wiosenna, wartość inwestycji: 140.000,00 zł

wyniki głosowania na przedsięwziecia zgłoszone do budżetu obywatelskiego 2017

tabela - liczba oddanych głosów w Człuchowskim Budżecie Obywatelskim 2017


Najwięcej głosów - 647 otrzymało zadanie Bezpieczna szkoła – ciąg pieszy i place apelowe przy Społeczniaku (wykonanie chodników i placu oraz zadaszenia placu), miejsce: ul. Sobieskiego 7A

plac STO

 

Człuchowski Budżet Obywatelski 2016

Mając na celu zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Miejskiej Człuchów w procesie decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia,  a także chcąc podkreślić, jak ważna jest rola członków wspólnoty samorządowej w procesie stanowienia prawa i planowania zadań Burmistrz Człuchowa ogłosił nabór wniosków z propozycjami przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze lokalnym do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.

Termin dostarczania propozycji inwestycji na przygotowanych formularzach wyznaczono od 1 lipca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 roku.

Przewidywana kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne 150 tys. zł.

ZARZĄDZENIEREGULAMIN, FORMULARZ WNIOSKU .doc  .pdf

24.08.2015

W tegorocznej edycji (2015/2016) Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego wpłynęły dwa wnioski. Jeden z nich dotyczy modernizacji chodnika wzdłuż ul. Szczecińskiej i częściowo ul. Traugutta. Drugi zakłada budowę parkingu przy Przedszkolu Jacka i Agatki wraz z drogą dojazdową.  Przewidywany przez zgłaszających koszt obydwu przedsięwzięć to kwota 167 000 zł.

Zrealizowano obydwa zadania.

Parking przy przedszkolu Jacka i Agatki

Człuchowski Budżet Obywatelski na 2015 rok

Mając na celu zwiększenie udziału mieszkańców Gminy Miejskiej Człuchów w procesie decydowania o sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia, a także chcąc podkreślić, jak ważna jest rola członków wspólnoty samorządowej w procesie stanowienia prawa i planowania zadań Burmistrz Człuchowa ogłosił nabór wniosków z propozycjami przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze lokalnym do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 w dniach od 1 do 30 września 2014 r. 

Przewidywana kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne 100.000 PLN.

Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Człuchów

Zarządzenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok wraz z regulaminem.

Wniosek o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim 2015 Gminy Miejskiej Człuchów

Karta Do Głosowania Człuchowski Budżet Obywatelski 2015


Lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego:

 1. Małe kino studyjne

 2. Modernizacja chodnika ul. Szczecińska

 3. Plac ćwiczeń i rekreacji „AKTYWNI POD CHMURKĄ”/ Budowa siłowni pod chmurką

 4. Budowa sieci wodociągowej (Aleja Wiosenna)

 5. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zezwoleniami na budowę amfiteatru zadaszonego wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy zamku

 6. Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami

 7. Budowa drogi gminnej (ul. Grodzisko)

 8. Przyłączenie elektryczności, odprowadzenie ścieków i doprowadzenie wody (ul. Zbożowa)

 9. Remont ulicy Zatorze

 10. Plac zabaw dla dzieci w Lasku Luizy

 11. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły (SP nr 1)

 12. Parking przy przedszkolu miejskim

Karta Do Głosowania Człuchowski Budżet Obywatelski 2015 (głosowanie od 16 października do 10 listopada, karty z oddanym głosem można składać w Urzędzie Miejskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej i Miejskim Domu Kultury)

Lista przedsięwzięć niezakwalifikowanych do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego:

 • Reaktywacja szkoły zawodowej w zawodzie ślusarz, tokarz, spawacz, mechanik pojazdów.

Uzasadnienie: Zgodnie z §2 ust. 3 zgłaszane do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego przedsięwzięcie może dotyczyć spraw dotyczących zadań własnych Gminy. Utworzenie szkoły zawodowej nie leży w kompetencji Gminy, tylko Starostwa Powiatowego.


W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego (2014/2015) zagłosowało 2270 osób. Głosów nieważnych było 23, a głosów ostatecznie ważnych 2247.

Dziękujemy serdecznie wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie i oddanie głosu na projekty zgłoszone przez człuchowian do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Oto wyniki:

 • 1. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły (SP1) 1152 głosy
 • Parking przy przedszkolu miejskim 322 głosy
 • Plac ćwiczeń i rekreacji „AKTYWNI POD CHMURKĄ”/Budowa siłowni pod chmurką 229 głosów
 • Modernizacja chodnika ul. Szczecińska 137 głosów
 • Remont ulicy Zatorze 132 głosy
 • Budowa drogi gminnej (ul. Grodzisko) 101głosów
 • Małe kino studyjne 77 głosów
 • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zezwoleniami na budowę amfiteatru zadaszonego wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy zamku 65 głosów
 • Plac zabaw dla dzieci w Lasku Luizy 23 głosy
 • Przyłączenie elektryczności, odprowadzenie ścieków i doprowadzenie wody (ul. Zbożowa) 5 głosów
 • Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami 2 głosy
 • Budowa sieci wodociągowej (Aleja Wiosenna) 2 głosy

Po raz pierwszy w tym roku z inicjatywy społeczeństwa zrealizowana zostanie inwestycja przy Szkole Podstawowej nr 1. Będzie ona polegała na przekształceniu betonowej przestrzeni w miejsce przyjazne dzieciom. Wśród różnorodnej zieleni będą ustawione ławki, a dla dzieci dojeżdżających rowerami zaplanowano nowe stojaki. Stare betonowe płyty zostaną zastąpione nowa kolorową kostką. Uczniowie zyskają nowe miejsce do odpoczynku i zabawy podczas przerw lekcyjnych. Po wyłonieniu wykonawcy, prace rozpoczną się w lipcu, tak aby na nowy rok szkolny wszystko było gotowe.

Projekt placu przy SP1