Ogłoszenia

25.11.2020

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA SOOŚ + zał. 1 + zał. 2.


26.10.2020

Komunikaty Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczące ustanowienia Uchwały w zakresie Programu Ochrony Powietrza i Uchwała antysmogowa.


23.10.2020

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

2020.06.01

Mieszkańcy Człuchowa!
Zwracam się do Was z gorącym apelem o zwracanie większej uwagi na zużyte środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki), które stają się odpadami. Obserwuję, że pojawiają się one coraz częściej w przestrzeni publicznej, zaśmiecając miasto. Proszę, abyście pamiętali, że ich miejsce jest w pojemnikach, a nie na ulicy. Zabierajcie je ze sobą po to, aby mieć kontrolę nad tym, co się później z nimi dzieje.
Przypominam wrzucamy je do odpadów zmieszanych, najlepiej we własnym domu, unikniemy w ten sposób roznoszenia ich przez zwierzęta.
Z góry dziękuję za zrozumienie i pomoc z Waszej strony.

/-/ Burmistrz Ryszard Szybajło


2020.05.04

Informujemy, że Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. oferuje sprzedaż środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „NOWODWOREK”. Środek poprawiający właściwości gleby „NOWODWOREK” jest produktem powstałym w procesie kompostowania odpadów, w tym:

  • biodegradowalnych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych (trawa liście gałęzie), parków, trawników i giełd owocowo-warzywnych.
  • ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (przekompostowane biodegradowalne odpady kuchenne), o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r.

„NOWODWOREK” posiada decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-756/18 z dnia 20.06.2018r. pozwalającą na wprowadzenie w/w środka do obrotu.

Więcej informacji tu