Miasto Człuchów bez smogu

UCHWAŁA NR XXXV.293.2021 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wymiany i likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów

 

Uwaga: wnioski należy składać po 1 stycznia 2022 r.

 

WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ NA  REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WYMIANY I LIKWIDACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA PALIWO STAŁE Z OBSZARU  GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW - MIASTO CZŁUCHÓW BEZ SMOGU:

Miasto Człuchów bez smogu