Struktura

Burmistrz Ryszard Szybajło
Z-ca Burmistrza Tomasz Kowalczyk
Sekretarz Maria Pazda
Skarbnik Urszula Stupałkowska

 

Referat Organizacyjny i Promocji Miasta

Kierownik Referatu/sekretarz Maria Pazda
ds. obsługi Rady i jej organów Iwona Dragun
ds. obsługi sekretariatu Magdalena Cysdorf
ds. promocji miasta Dorota Cieplińska
ds. turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi Justyna Gołębiewska
administrator systemów informatycznych Marcin Matczak
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Mateusz Leciejewski
ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, obronności i bhp Aleksandra Barańska
ds. administracyjno-kancelaryjnych Monika Braciszewska

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Dorota Wricz-Rekowska
ds. rejestracji USC Karolina Zaczek
 ds. rejestracji USC Agnieszka Piepiorka
ds. rejestracji USC Dorota Bożek
ds. obywatelskich Anna Siatka

 

Referat Przestrzeni i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu Dorota Lipska
ds.gospodarki przestrzennej Izabela Krauze
ds. ochrony środowiska Katarzyna Szyszka
ds. gospodarki odpadami komunalnymi Maciej Giżowski
ds. świadczeń Maria Dobek
ds. gospodarki mieszkaniowej Grażyna Mękal

 

Referat Infrastruktury i Inwestycji

Kierownik Referatu  
ds. dróg miejskich i inwestycji Jacek Klik
ds. inwestycji Marcin Adaszewski
ds. zamówień publicznych i infrastruktury wod.kan. Małgorzata Wrona
ds. zamówień publicznych Lucyna Kryzel

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Kierownik Referatu Marzena Kraszewska
ds. geodezyjnych Danuta Mackiewicz
ds. działalności gospodarczej Mariusz Gappa
ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami Alina Oleszczak

 

Referat Finansowy

Z-ca Skarbnika, ds. ewidencji księgowej Ewelina Zielnik
ds. ewidencji dochodów Justyna Karczyńska
ds. ewidencji dochodów Dorota Patyna
ds. wymiaru podatków i opłat Justyna Sawicka
ds. księgowości budżetowej i płac Krystyna Pruska
ds. windykacji i egzekucji Martyna Stefańska
ds. pozyskiwania środków finansowych Magdalena Werner
ds. rozliczeń finansowych Katarzyna Krzyżelewska
ds. ewidencji wydatków Katarzyna Szulist

 

Centrum Konsultacyjno-Informacyjne ds. Uzależnień

ds. patologii Grażyna Radziemska

 

Samodzielne stanowiska

Radca Prawny Marek Pawłowski
ds. oświaty Justyna Muryn
audytor wewnętrzny  

 

Pracownicy stanowisk pomocniczych i obsługi

pomoc administracyjna    Adrianna Śliwińska-Dudzic
archiwista       
goniec    
robotnik gospodarczy  
sprzątaczka  

       
Zarządzenie Nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie