Zasoby

  • Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców Człuchowa zameldowanych na pobyt stały wynosiła 13 127 osób. Na pobyt czasowy zameldowano 501 osób. W 2019 r. narodziło się w 113 osób, a zmarło 140 osób. Przyrost naturalny wyniósł –27.

 

  • W 2019 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze CEIDG, 163 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było: budownictwo, sprzedaż detaliczna, transport, naprawa pojazdów. Ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zarejestrowanych było 1142 przedsiębiorców.

 

  • Dobre wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej, także na inwestycje związane z turystyką, sprawia, że w Człuchowie funkcjonuje nowoczesna baza sportowa (basen, boiska, bieżnie tartanowe, korty tenisowe, sale gimnastyczne, lodowisko, tor saneczkowy) i rekreacyjna (park „lasek Luizy” z alejkami spacerowymi, kładką bagienną z punktem widokowym, miejscami do gry w szachy i polaną rodzinną).

 

  • Człuchowianie znani są w regionie ze swojej gościnności i otwartości. Goszczący tu turyści są zachwyceni wrażeniami z pobytu w naszym mieście. Wielu sympatyków zjednuje smaczna kuchnia. Staropolskie i współczesne specjalności kulinarne różnych regionów z bardzo znacznymi wpływami kuchni: niemieckiej, ukraińskiej i kaszubskiej. Człuchów oferuje gościom coraz lepsze warunki pobytu i wypoczynku.