Zasoby kulturowe

Gmina Miejska Człuchów posiada na swoim terenie 5 obiektów nieruchomych i 29 ruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

ZESTAWIENIE ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH (WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO)

nr rejestru zabytków województwa pomorskiego

data wpisu do rejestru zabytków 

obiekt 

adres

54

25.05.1955

zespół zamku krzyżackiego wraz z parkiem, fosami, starymi murami kamiennymi

Kościelna, Dworcowa, Parkowa

188

27.09.1960

kościół parafialny p.w. Św. Jakuba Apostoła

Królewska

386

20.12.1965

układ urbanistyczny miasta Człuchowa 

Człuchów

387

20.12.1965

dwór

Wojska Polskiego 5

1820

03.12.2007

park miejski pn."Lasek Luizy" wraz z kładką bagienną 

Człuchów

1820

04.12.2007

*** (dawne Łazienki, część OHP)

Człuchów

 

ZESTAWIENIE ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

NR KARTY GEZ

OBIEKT

CZAS POWSTANIA

OBSZAR AZP

FUNKCJA

1

osada/ punkt osadniczy

późne średniowiecze

26-32/1

mieszkaniowa

2

ślad osadniczy

późne średniowiecze

26-32/2

mieszkaniowa

3

osada/ślad osadniczy

wczesne średniowiecze

26-32/3

mieszkaniowa

4

osada

kultura łużycka

26-32/4

 

5

osada

kultura łużycka

26-32/5

 

6

osada, ślad osadniczy

wczesne średniowiecze, późne średniowiecze, nowożytność

26-32/6

upraw ogrodniczych

7

ślad osadniczy

nowożytność

26-32/7

zieleni/ upraw rolniczych

8

osada

wczesne średniowiecze IX-X w.

26-32/8

zieleni/ upraw rolniczych

9

ślad osadniczy

kultura łużycka

26-31/9

upraw rolniczych

10

ślad osadniczy

późne średniowiecze

26-32/10

upraw rolniczych

11

ślad osadniczy

wczesne średniowiecze IX-X w.

26-32/11

upraw rolniczych

12

ślad osadniczy

kultura łużycka

26-32/12

upraw rolniczych

13

ślad osadniczy

kultura łużycka, pomorska, wczesne średniowiecze

26-32/13

upraw rolniczych

14

ślad osadniczy, punkt osadniczy

kultura łużycka, późne średniowiecze

26-32/14

mieszkaniowa

15

ślad osadniczy

późne średniowiecze

26-32/15

mieszkaniowa

16

ślad osadniczy

późne średniowiecze

26-32/16

mieszkaniowa

17

ślad osadniczy

późne średniowiecze

26-32/17

mieszkaniowa

18

ślad osadniczy

kultura łużycka, późne średniowiecze, nowożytność

26-32/18

mieszkaniowa

19

ślad osadniczy

wczesne średniowiecze

26-32/19

upraw rolniczych

20

ślad osadniczy

kultura łużycka

26-32/20

upraw rolniczych

21

ślad osadniczy

kultura łużycka, wczesne średniowiecze

26-32/21

upraw rolniczych

22

ślad osadniczy

kultura łużycka

26-32/22

kolejowe

23

ślad osadniczy

kultura łużycka, nowożytność

26-32/23

upraw rolniczych

24

ślad osadniczy

kultura łużycko - pomorska, wczesne średniowiecze

26-32/24

upraw rolniczych

25

założenie zamkowe

wczesne średniowiecze IX-XI w.

26-32/72

historyczna i krajobrazowa

26

rynek staromiejski

osadnictwo przedlokacyjne i zabudowa miejska XII/XIII- XXw.

26-32/75

historyczna i krajobrazowa

27

osada

kultura łużycka, pomorska

26-32/79

 

28

osada

wczesne średniowiecze

26-32/80

 

ZESTAWIENIE ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH ZE ZBIORU GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW MIASTA CZŁUCHÓW

NR KARTY GEZ

OBIEKT

CZAS POWSTANIA

NAZWA ULICY

NR BUDYNKU LUB NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI

FUNKCJA

1

układ urbanistyczny °

XIV w.

-

-

układ ulic i działek

2

budynek *

koniec XIX w.

Batorego

15

mieszkalny

3

budynek

koniec XIX w.

Batorego

15

gospodarczy

4

budynek*

koniec XIX w.

Batorego 

17

mieszkalny

5

budynek*

koniec XIX w.

Batorego

21

mieszkalny

6

budynek*

koniec XIX w.

Batorego 

22

mieszkalny

7

budynek

koniec XIX w.

Batorego

24

usługowy

8

budynek*

koniec XIX w.

Batorego 

4

mieszkalny

9

budynek*

lata 20/30 XX w.

Dąbrowskiego 

1

mieszkalny

10

budynek

lata 20/30 XX w.

Dąbrowskiego

2

mieszkalny

11

budynek*

lata 20/30 XX w.

Dąbrowskiego 

3

mieszkalny

12

budynek*

I ćw. XX w.

Dworcowa 

1

usługowy

13

budynek

XIX/XX w.

Dworcowa 

10

mieszkalny

14

budynek*

XIX/XX w.

Dworcowa 

13

usługowy

15

budynek*

XIX/XX w.

Dworcowa 

16

mieszkalny

16

budynek*

XIX/XX w.

Dworcowa 

4

mieszkalny

17

budynek

XIX/XX w.

Dworcowa 

5

usługowy

18

budynek*

XIX/XX w.

Dworcowa 

9

mieszkalny

19

budynek*

XIX/XX w.

Felczaka

1

mieszkalny

20

budynek*

XIX/XX w.

Felczaka

3, 3a

mieszkalny

21

budynek

XIX/XX w.

Felczaka 

4

mieszkalny

22

budynek

XIX/XX w.

Garbarska

4, 4a

mieszkalny

23

budynek*

XIX/XX w.

Garbarska

9

przemysłowy

24

budynek

XIX/XX w.

plac Bohaterów

3a

usługowy

25

budynek

XIX/XX w.

plac Bohaterów

3b

usługowy

26

budynek

 

Koszalińska

1

mieszkalny

27

budynek

lata 20/30 XX w.

Kościuszki

1

mieszkalny

28

budynek*

lata 20/30 XX w.

Kościuszki

10 i 10a

mieszkalny

29

budynek*

I ćw. XX w.

Kościuszki 

2

mieszkalny

30

budynek *

lata 20/30 XX w.

Kościuszki

4

mieszkalny

31

budynek*

lata 20/30 XX w.

Kościuszki 

6

mieszkalny

32

         

33

budynek*

XIX/XX w.

Kraszewskiego 

1

mieszkalny

34

budynek

XIX/XX w.

Kraszewskiego

1

gospodarczy

35

budynek*

II poł. XIX w.

Kraszewskiego 

2

mieszkalny

36

budynek

koniec XIX w.

Kraszewskiego

5

mieszkalny

37

budynek*, dworzec PKP

koniec XIX w.

Kraszewskiego 

dz. nr 24

usługowy

38

budynek

XIX w.

Królewska

4, 4a

mieszkalny/ usługowy

39

budynek*

XIX w.

Królewska

11

mieszkalny/ usługowy

40

budynek*

XIX w.

Królewska 

14

mieszkalny/ usługowy

41

budynek*

XIX w.

Królewska

19 i 21

mieszkalny / usługowy

42

budynek*

1921

Królewska 

28

mieszkalny/ usługowy

43

budynek

XIX w.

Królewska

24

mieszkalny/ usługowy

44

budynek*

XIX w.

Królewska 

5

mieszkalny / usługowy

45

budynek*, plebania

XIX w.

Królewska 

6

religijny/ mieszkalny

46

budynek*

XIX w.

Królewska / Rynek

13

 

47

budynek*

XIX w.

Rynek/Królewska

1

mieszkalny / usługowy

48

budynek*

lata 20/30 XX w.

Kusocińskiego

1

administracyjny (szkoła)

49

budynek*

pocz. XX w.

Parkowa

1

przemysłowa

50

budynek*

1882

Parkowa 

2

administracyjny (szkoła)

51

budynek*

XIX w.

Rynek

2

mieszkalny/ usługowy

52

budynek*

XIX w.

Rynek

5

mieszkalny/ usługowy

53

budynek

XIX w.

Rynek

10

 

54

budynek*

pocz. XX w.

Słowackiego 

12

mieszkalny

55

budynek*

pocz. XX w.

Słowackiego 

14

mieszkalny

56

budynek*

XIX/XX w.

Słowackiego 

18

mieszkalny

57

budynek

XIX/XX w.

Słowackiego 

18

gospodarczy

58

budynek*

pocz. XX w.

Słowackiego 

7

mieszkalny

59

budynek*

XIX/XX w.

Słowackiego 

8

mieszkalny

60

budynek*

lata 20/30 XX w.

Słowackiego 

16

mieszkalny

61

budynek*

lata 20/30 XX w.

Sobieskiego 

3

administracyjny (Nadleśnictwo)

62

budynek*

I ćw. XX w.

Sobieskiego 

6

mieszkalny/ usługowy

63

kapliczka cmentarna

XIX w.

Szczecińska

dz. nr 11/1

religijny

64

budynek*

I ćw. XX w.

Szczecińska

1

administracyjny (sąd)

65

budynek*

XIX/XX w.

Szczecińska 

10

mieszkalny

66

budynek*

XIX/XX w.

Szczecińska

15

mieszkalny

67

budynek*

koniec XIX w.

Szczecińska 

18

mieszkalny

68

budynek*

I ćw. XX w.

Szczecińska

19

mieszkaly

69

budynek*

XIX/XX w.

Szczecińska 

2

mieszkalny

70

budynek*

XIX/XX w.

Szczecińska

20

administracyjny ( Por. Psych. Ped.)

71

budynek*

XIX/XX w.

Szczecińska

21

mieszkalny

72

budynek

XIX/XX w.

Szczecińska

23

mieszkalny

73

budynek

XIX/XX w.

Szczecińska

25

mieszkalny

74

budynek

XIX/XX w.

Szczecińska

26

mieszkalny

75

hydrant

XIX/XX w.

Szczecińska

dz.nr 29

hydrant żeliwny

76

budynek* Szpital

1892

Szczecińska

31

usługowy

77

budynek* kaplica

1892

Szczecińska

31

usługowy

78

park przy szpitalu

XIX w.

Szczecińska

31

rekreacyjny

79

budynek*

1901

Szczecińska 

33

administracyjny (Urząd Gminy)

80

budynek

mieszkalny

Szczecińska

38

mieszkalny

81

budynek*

I ćw. XX w.

Szczecińska

7

mieszkalny/ usługowy

82

budynek*

1892

Szczecińska

8

administracyjny ( CKU)

83

kapliczka przydrożna

XIX w.

Kamienna

dz. nr 18

religijny

84

budynek* wieża ciśnień

XIX w.

Średnia

dz. 5/8

przemysłowy

85

budynek

 

Średnia

2

mieszkalny

86

budynek

 

Średnia

4

mieszkalny

87

budynek*

XIX/XX w.

Traugutta

1

mieszkalny

88

budynek*

XIX/XX w.

Traugutta

3

mieszkalny

89

budynek*

przed 1939r.

Traugutta

4

mieszkalny

90

budynek*

XIX/XX w.

Traugutta

5

mieszkalny

91

budynek*

przed 1939r.

Traugutta

6

mieszkalny

92

budynek*

XIX/XX w.

Traugutta

7

mieszkalny

93

budynek*

przed 1939r.

Traugutta

8

mieszkalny

94

budynek*

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

1

administracyjna (Urząd Miejski)

95

budynek*

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

12

mieszkalny

96

budynek*

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

13

mieszkalny

97

budynek* browar Leya

XIXw.

Wojska Polskiego

14

usługowy

98

budynek

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

21

mieszkalny

99

budynek* poczta

1892

Wojska Polskiego

2

usługowy

100

budynek*

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

26

mieszkalny

101

budynek

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

28

mieszkalny

102

budynek*

II poł. XIX w.

Wojska Polskiego

3

usługowy

103

budynek*

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

31

mieszkalny

104

budynek

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

32

mieszkalny

105

budynek*

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

34

usługowy

106

budynek

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

4

mieszkalny

107

budynek

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

40 i 40a

mieszkalny

108

budynek

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

46 i 46a

mieszkalny

109

budynek

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

50 i 50a

mieszkalny

110

budynek

XIX/XX w.

Wojska Polskiego

67

mieszkalny

111

budynek*

XIX/XX w.

Zamkowa

15

mieszkalny/ usługowy

112

budynek

XIX/XX w.

Zamkowa

5

mieszkalny

113

budynek *

XIX/XX w.

Zamkowa

7

mieszkalny

114

budynek

XIX/XX w.

Zamkowa

9

mieszkalny

115

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

2

mieszkalny

116

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

3

mieszkalny

117

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

4

mieszkalny

118

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

5

mieszkalny

119

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

6

mieszkalny

120

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

7

mieszkalny

121

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

8

mieszkalny

122

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

9

mieszkalny

123

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

10

mieszkalny

124

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

11

mieszkalny

125

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

12

mieszkalny

126

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

13

mieszkalny

127

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

13a

mieszkalny

128

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

14

mieszkalny

129

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

14a

mieszkalny

130

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

15

mieszkalny

131

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

15a

mieszkalny

132

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

16

mieszkalny

133

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

16a

mieszkalny

134

budynek

XIX/XX w.

Jeziorna

17

mieszkalny

135

budynek

XIX/XX w.

Jacka i Agatki

1

mieszkalny

136

budynek

XIX/XX w.

Jacka i Agatki

3

mieszkalny

137

budynek Cech Rzemiosł Różnych

 

Plantowa

2

administracja

138

budynek

 

Plantowa

4

mieszkalny

139

budynek

 

Plantowa

8

mieszkalny

140

cmentarz ewangelicki °

pocz. XIX w.

Kościelna

dz. nr 71

poł. w obszarze zamku wysokiego, wpis do rej. zabytków A-54, zlikwidowany

141

cmentarz katolicki

poł. XIX w.

Plac Bohaterów

dz. nr 11/1

zamknięty

142

cmentarz ewangelicki °

 

Plac Bohaterów

dz. nr 40

dawny cmentarz ewangelicki, zlikwidowany

143

cmentarz żydowski

XVIII w.

Wojska Polskiego

dz. nr 20/2

zlikwidowany

 

° figuruje w rejestrze zabytków,  * ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków

STAN NA KONIEC 2020 roku