Struktura

Burmistrz Ryszard Szybajło
Z-ca Burmistrza Tomasz Kowalczyk
Sekretarz Maria Pazda
Skarbnik Urszula Stupałkowska

 

Referat Organizacyjny i Promocji Miasta

Kierownik Referatu/sekretarz Maria Pazda
ds. obsługi Rady i jej organów Iwona Dragun
ds. obsługi sekretariatu Magdalena Cysdorf
ds. promocji miasta Dorota Cieplińska
ds. turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi Justyna Gołębiewska
ds. obsługi i zabezpieczenia informatycznej bazy danych - administrator  sieci informatycznej Marcin Matczak

ds. obsługi i zabezpieczenia informatycznej bazy danych - administrator  sieci informatycznej

Mateusz Leciejewski
ds. archiwum zakładowego Monika Braciszewska
ds. administracyjno-kancelaryjnych  

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Dorota Wricz-Rekowska
Zastępca Kierownika Anna Siatka
 ds. rejestracji USC Agnieszka Piepiorka
ds. rejestracji USC Dorota Bożek
ds. obywatelskich Karolina Zaczek

 

Referat Przestrzeni i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu Dorota Lipska
ds. przestrzeni Izabela Krauze
ds. ochrony środowiska Katarzyna Szyszka
ds. gospodarki odpadami komunalnymi Maciej Giżowski
ds. gospodarki mieszkaniowej Aleksandra Barańska
ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego Aleksandra Barańska
ds. bhp Aleksandra Barańska

 

Referat Inwestycji i Infrastruktury

Kierownik Referatu/Zastępca Burmistrza Tomasz Kowalczyk
ds. dróg miejskich Jacek Klik
ds. inwestycji Marcin Adaszewski
ds. inwestycji Małgorzata Wrona
ds. zamówień publicznych Lucyna Kryzel
ds. pozyskiwania środków finansowych Magdalena Werner

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Kierownik Referatu, ds. gospodarowania mieniem komunalnym Marzena Kraszewska
ds.geodezji  
ds. działalności gospodarczej Mariusz Gappa
ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami Alina Oleszczak

 

Referat Finansowy

Z-ca Skarbnika, ds. ewidencji księgowej Ewelina Zielnik
ds. ewidencji dochodów Justyna Karczyńska
ds. ewidencji dochodów Dorota Patyna
ds. wymiaru podatków i opłat Justyna Sawicka
ds. księgowości budżetowej i płac Krystyna Pruska
ds. windykacji i egzekucji Martyna Stefańska
ds. rozliczeń finansowych Katarzyna Krzyżelewska
ds. ewidencji wydatków Katarzyna Szulist

 

Centrum Konsultacyjno-Informacyjne ds. Uzależnień

ds. patologii Grażyna Radziemska

 

Samodzielne stanowiska

Radca Prawny Marek Pawłowski
ds. oświaty Justyna Muryn
audytor wewnętrzny  

 

Pracownicy stanowisk pomocniczych i obsługi

pomoc administracyjna    Adrianna Śliwińska-Dudzic
pomoc administracyjna      
archiwista Monika Braciszewska
goniec    
goniec  
   

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie

Zarządzenie Nr 0050.81.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie
       
Zarządzenie Nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie

 


Adres źródłowy: https://czluchow.eu/struktura

Załączniki