Punkty dystrybucji tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przekazało do Miasta Człuchów tabletki zawierające jodek potasu.

Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości.

Wydanie preparatu w punktach wydawania (PWTJP) nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

WYKAZ PUNKTÓW WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU

Apteka "Dbam o zdrowie" - ul. Sobieskiego 1, 77-300 Człuchów
Apteka "Centrum zdrowia" - ul. Szczecińska  13, 77-300 Człuchów
Apteka "Prima" - ul. Długosza  11, 77-300 Człuchów
Apteka "Wracam do zdrowia" - Plac  Wolności  1, 77-300  Człuchów
Apteka "Oberland" - ul. Długosza 29, 77-300 Człuchów
Apteka "Rodzinna" - ul. Długosza 5, 77-300 Człuchów
Apteka "Aspirynka" - ul. Sobieskiego 5, 77-300 Człuchów

Punkty te zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o konieczności rozpoczęcia dystrybuowania tabletek wśród ludności – niezależnie od pory dnia czy nocy.