czad zabija

O CO TRZEBA ZADBAĆ, BY UNIKNĄĆ ZACZADZENIA?

Ochłodzenie, jakie nastąpiło w ostatnich dniach, każe nam pomyśleć o bezpiecznych źródłach ogrzewania.

W domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem. Czad czyli tlenek węgla jest nazywany cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny, nie ma też zapachu. Dla własnego bezpieczeństwa w mieszkaniu warto zainstalować domową czujkę czadu.

Prawo zobowiązuje zarządców oraz właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych co najmniej raz w roku. Ponadto w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych. W przypadku palenisk opalanych paliwem stałym należy to robić co najmniej cztery razy w roku, a gdy palenisko jest opalane paliwem płynnym i gazowym – co najmniej dwa razy w roku.

Aby uniknąć zaczadzenia należy:

  • sprawdzać szczelność przewodów kominowych, systematyczne je czyścić;
  • użytkować sprawne techniczne piece, służące do ogrzewania centralnego i podgrzewania ciepłej wody użytkowej;
  • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji w pomieszczeniu (nowe, zbyt szczelne okna mogą pogarszać wentylację);
  • wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe );
  • w sezonie grzewczym podczas przebywania w domu nie bagatelizować takich objawów jak: uczucie duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, przyspieszenie bicia serca – mogą być one sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem;
  • zainstalować w domu czujkę czadu (tlenku węgla), która głośnym dźwiękiem ostrzeże nas o obecności zabójczego gazu w powietrzu, którym oddychamy.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE