Człuchów - ratusz

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa  od 6  października 2020 r. Urząd Miejski w Człuchowie zawiesza czasowo bezpośrednią obsługę Klientów.

Wyjątek stanowić będą zgłoszenia zgonów, które będą realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 14.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym nr tel. 882 017 531.
Jednocześnie jeżeli  jest taka możliwość, prosi się o załatwianie spraw urzędowych inną drogą niż osobiście tj. np.:
• drogą elektroniczną;
• za pośrednictwem platformy e-PUAP;
• telefonicznie lub listownie.

Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację należy składać w skrzynce pocztowej znajdującej się w holu Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem placówki pocztowej, bądź kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Urzędu Miejskiego telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Człuchowie  www.czluchow.eu oraz pod numerem telefonu 598342291.

Dane kontaktowe:
Urząd Miejski
w  Człuchowie
77-300 Człuchów
al. Wojska Polskiego 1

tel.(059) 834 22 91
fax.(059) 834 32 72
sekretariatatczluchow [dot] eu
ePUAP: /UMCzluchow/skrytka  lub /UMCzluchow/SkrytkaESP

Płatności wszelkich zobowiązań należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy gminy
79 2030 0045 1110 0000 0228 6040 lub na indywidualne numery kont wskazane w pismach i decyzjach.
W sprawach pilnych, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w Urzędzie Miejskim.