Zasoby kulturowe

Gmina Miejska Człuchów posiada na swoim terenie 5 obiektów nieruchomych i 29 ruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

ZESTAWIENIE ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH (WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO)

nr rejestru zabytków województwa pomorskiego

data wpisu do rejestru zabytków 

obiekt 

adres

54

25.05.1955

zespół zamku krzyżackiego wraz z parkiem, fosami, starymi murami kamiennymi

Kościelna, Dworcowa, Parkowa

188

27.09.1960

kościół parafialny p.w. Św. Jakuba Apostoła

Królewska

386

20.12.1965

układ urbanistyczny miasta Człuchowa 

Człuchów

387

20.12.1965

dwór

Wojska Polskiego 5

1820

03.12.2007

park miejski pn."Lasek Luizy" wraz z kładką bagienną 

Człuchów

1820

04.12.2007

*** (dawne Łazienki, część OHP)

Człuchów

 

W gminnej ewidencji zabytków ujęte są:

 

ZESTAWIENIE ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

NR KARTY GEZ OBIEKT CZAS POWSTANIA OBSZAR AZP FUNKCJA
1 osada/ punkt osadniczy późne średniowiecze 26-31/1 mieszkaniowa
2 osada  późne średniowiecze 26-32/2 mieszkaniowa
3 osada wczesne średniowiecze 26-32/3 mieszkaniowa
4 grodzisko, cmentarzyko, cmentarzysko (?) wczesne średniowiecze, kultura pomorska, wczesne średniowiecze (?) 26-32/6 upraw ogrodniczych
5 osada wczesne średniowiecze 26-32/7 zieleni/ upraw rolniczych
6 osada wczesne średniowiecze IX-X w. 26-32/8 zieleni/ upraw rolniczych
7 osada kultura łużycka 26-31/9 upraw rolniczych
8 osada późne średniowiecze 26-32/10 upraw rolniczych
9 osada wczesne średniowiecze IX-X w. 26-32/11 upraw rolniczych
10 osada kultura łużycka 26-32/12 upraw rolniczych
11 osada kultura łużycka, wczesne średniowiecze 26-32/13 upraw rolniczych
12 osada kulura łużycka późne średniowcze 26-32/14 mieszkaniowa
13 osada późne średniowiecze 26-32/15 meszkaniowa
14 osada późne średniowiecze 26-32/16 mieszkaniowa
15 osada późne średniowiecze 26-32/17 mieszkaniowa
16 osada kultura łużycka późne średnowiecze 26-32/18 mieszkaniowa
17 osada wczesne średniowiecze 26-32/19 upraw rolniczych
18 osada kultura łużycka 26-32/20 upraw rolniczych
19 osada kultura łużycka, wczesne średniowiecze 26-32/21 upraw rolniczych
20 osada kultura łużycka 26-32/22 kolejowe
21 osada kultura łużycka 26-32/23 upraw rolniczych
22 osady kultura łużycko - pomorska, wczesne średniowiecze 26-32/24 upraw rolniczych
23 osada wczesne średniowiecze IX-XI w. 26-32/72 historyczna i krajobrazowa
24 rynek staromiejski osadnictwo przedlokacyjne i zabudowa miejska XII/XIII- XXw. 26-32/75

historyczna i krajobrazowa

ZESTAWIENIE ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH ZE ZBIORU GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW MIASTA CZŁUCHÓW

NR KARTY GEZ OBIEKT CZAS POWSTANIA NAZWA ULICY NR BUDYNKU LUB NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI FUNKCJA
1 układ urbanistyczny ° XIV w. bez nazwy   układ ulic i działek
2 budynek * koniec XIX w. Batorego 15 mieszkalny
3 budynek koniec XIX w. Batorego 15 gospodarczy
4 budynek* koniec XIX w. Batorego  17 mieszkalny
5 budynek* koniec XIX w. Batorego 21 mieszkalny
6 budynek* koniec XIX w. Batorego  22 mieszkalny
7 budynek* koniec XIX w. Batorego  4 mieszkalny
8 budynek* lata 20/30 XX w. Dąbrowskiego  1 mieszkalny
9 budynek* lata 20/30 XX w. Dąbrowskiego  3 mieszkalny
10 budynek* I ćw. XX w. Dworcowa  1 usługowy
11 budynek* XIX/XX w. Dworcowa  10 mieszkalny
12 budynek* XIX/XX w. Dworcowa  13 usługowy
13 budynek* XIX/XX w. Dworcowa  16 mieszkalny
14 budynek* XIX/XX w. Dworcowa  4 mieszkalny
15 budynek XIX/XX w. Dworcowa  5 usługowy
16 budynek* XIX/XX w. Dworcowa  9 mieszkalny
17 budynek* XIX/XX w. Felczaka 3, 3a mieszkalny
18 budynek* XIX/XX w. Felczaka  4 mieszkalny
19 budynek* XIX/XX w. Garbarska 9 przemysłowy
20 fosy ° XIV w. Kościelna/ Parkowa dz. nr 70/6 i 5/8 historyczna i krajobrazowa
21 mury kamienne° XIV w. Kościelna/ Parkowa dz. nr 69 historyczna i krajobrazowa
22 podzamcze° XIX w. Kościelna/ Parkowa dz. nr 71 historyczna i krajobrazowa
23 zamek° XIV, lata 20 XIXw. Kościelna dz. nr 69 historyczna i krajobrazowa
24 fosy ° XIV w. Kościelna dz. nr 69, 70/6 historyczna i krajobrazowa
25 budynek* lata 20/30 XX w. Kościuszki 10 i 10a mieszkalny
26 budynek* I ćw. XX w. Kościuszki  2 mieszkalny
27 budynek * lata 20/30 XX w. Kościuszki 4 mieszkalny
28 budynek* lata 20/30 XX w. Kościuszki  6 mieszkalny
29 budynek* koniec XIX w. Kraszewskiego   magazynowy
30 budynek* XIX/XX w. Kraszewskiego  1 mieszkalny
31 budynek XIX/XX w. Kraszewskiego 1 gospodarczy
32 budynek* II poł. XIX w. Kraszewskiego  2 mieszkalny
33 budynek koniec XIX w. Kraszewskiego 5 mieszkalny
34 budynek* koniec XIX w. Kraszewskiego dz. nr 40/6  gospodarczy
35 budynek* koniec XIX w. Kraszewskiego  dz. nr 24 usługowy
36 budynek° 1644-1647, wieża XVIII w. , 1926 Wejhera 2 religijny
37 budynek* XIX w. Królewska 11 mieszkalny/ usługowy
38 budynek* XIX w. Królewska  14 mieszkalny/ usługowy
39 budynek* XIX w. Królewska 19 i 21 mieszkalny / usługowy
40 budynek* 1921 Królewska  28 mieszkalny/ usługowy
41 budynek* XIX w. Królewska  5 mieszkalny / usługowy
42 budynek* XIX w. Królewska  6 religijny/ mieszkalny
43 budynek* XIX w. Królewska / Rynek 13 i 1 mieszkalny / usługowy
44 budynek* lata 20/30 XX w. Kusicińskiego 1 administracyjny (szkoła)
45 park ° XIX w. Kusocińskiego/ Parkowa / Kościelna dz. nr 5/8, 103, 15, 22 historyczna i krajobrazowa
46 budynek* pocz. XX w. Parkowa 1 przemysłowa
47 budynek* 1882 Parkowa  2 administracyjny (szkoła)
48 budynek* XIX w. Rynek 2 mieszkalny/ usługowy
49 budynek* XIX w. Rynek 5 mieszkalny/ usługowy
50 budynek* pocz. XX w. Słowackiego  12 mieszkalny
51 budynek* pocz. XXw. Słowackiego  14 mieszkalny
52 budynek* XIX/XX w. Słowackiego  18 mieszkalny
53 budynek XIX/XX w. Słowackiego  18 gospodarczy
54 budynek* pocz. XX w. Słowackiego  7 mieszkalny
55 budynek* XIX/XX w. Słowackiego  8 mieszkalny
56 budynek* lata 20/30 XX w. Słowackiego  i Felczaka 16 i 1 mieszkalny
57 budynek* lata 20/30 XX w. Sobieskiego  3 administracyjny (Nadleśnictwo)
58 budynek* I ćw. XX w. Sobieskiego  6 mieszkalny/ usługowy
59 mur ceglany XIX w. Szczecińska dz. nr 11/1 religijny
60 cmentarz XIX w. Szczecińska dz. nr 11/1 religijny
61 budynek* I ćw. XX w. Szczecińska 1 administracyjny (sąd)
62 budynek* XIX/XX w. Szczecińska  10 mieszkalny
63 budynek* XIX/XX w. Szczecińska 15 mieszkalny
64 budynek* koniec XIX w. Szczecińska  18 mieszkalny
65 budynek* I ćw. XX w. Szczecińska 19 mieszkaly
66 budynek* XIX/XX w. Szczecińska  2 mieszkalny
67 budynek* XIX/XX w. Szczecińska 20 administracyjny ( Por. Psych. Ped.)
68 budynek* XIX/XX w. Szczecińska 21 mieszkalny
69 budynek* 1892 Szczecińska 31 usługowy
70 budynek* 1892 Szczecińska 31 usługowy
71 budynek* 1901 Szczecińska  33 administracyjny (Urząd Gminy)
72 budynek* I ćw. XX w. Szczecińska 7 mieszkalny/ usługowy
73 budynek* 1892 Szczecińska 8 administracyjny ( CKU)
74 budynek* XIX w. Średnia dz. 5/8 przemysłowy
75 budynek* XIX/XX w. Traugutta 1 mieszkalny
76 budynek* XIX/XX w. Traugutta 3 mieszkalny
77 budynek* przed 1939r. Traugutta 4 mieszkalny
78 budynek* XIX/XX w. Traugutta 5 mieszkalny
79 budynek* przed 1939r. Traugutta 6 mieszkalny
80 budynek* XIX/XX w. Traugutta 7 mieszkalny
81 budynek* przed 1939r. Traugutta 8 mieszkalny
82 cmentarz XIXw. Wojska Polskiego dz. 20/2 religijny
83 Kładka XIX/XX w. Wojska Polskiego dz. 18/167 historyczna i krajobrazowa
84 budynek* XIX/XX w. Wojska Polskiego 1 administracyjna (Urząd Miejski)
85 budynek* XIX/XX w. Wojska Polskiego 12 mieszkalny
86 budynek* XIX/XX w. Wojska Polskiego 13 mieszkalny
87 budynek* XIXw. Wojska Polskiego 14 usługowy
88 budynek* 1892 Wojska Polskiego 2 usługowy
89 budynek* XIX/XX w. Wojska Polskiego 26 mieszkalny
90 budynek* II poł. XIX w. Wojska Polskiego 3 usługowy
91 budynek* XIX/XX w. Wojska Polskiego 31 mieszkalny
92 budynek* XIX/XX w. Wojska Polskiego 34 usługowy
93 budynek XIX/XX w. Wojska Polskiego 4 mieszkalny
94 budynek I poł. XIX w. Wojska Polskiego 5 administracyjny (PCPR, PINB)
95 budynek* XIX/XX w. Zamkowa 15 mieszkalny/ usługowy
96 budynek * XIX/XX w. Zamkowa 7 mieszkalny

° figuruje w rejestrze zabytków,  * ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków

STAN NA KONIEC 2019 roku


Adres źródłowy: https://czluchow.eu/zasoby-kulturowe

Załączniki