Małe dotacje 2023

Stowarzyszenie SPARTA SPORT SQUAD z siedzibą w Człuchowie w dniu 31 października 2023 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. "Mistrzostwa Europy Fit Kid/Hiszpania 2023/reprezentacja Człuchowa" z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie art. 19a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystykaatczluchow [dot] eu do dnia 08.11.2023 r.

 

Stowarzyszenie Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny z siedzibą w Człuchowie w dniu 24 października 2023 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. "Baw się z lekką" z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie art. 19a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystykaatczluchow [dot] eu do dnia 02.11.2023 r.