CZŁUCHOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – JEST SZANSA NA KONTYNUACJĘ