Człuchów - ratusz

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie

Burmistrz Miasta Człuchów, spełniając przepisy związane z szczegółowymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydał zarządzenie:

  • ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie

Teść zarządzenia znajduje się w załączeniu