Człuchów - ratusz[0]

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie

Burmistrz Miasta Człuchów, spełniając przepisy związane z szczegółowymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydał zarządzenie:

  • ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie

Teść zarządzenia znajduje się w załączeniu


Adres źródłowy: https://czluchow.eu/aktualnosc/zarzadzenie-nr-0050342020-burmistrza-miasta-czluchow-z-dnia-6-kwietnia-2020-r-w-sprawie

Załączniki
  • [0] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/news_content/public/default_images/czluchow-ratusz.jpg?itok=IohdMMXC