Zaproszenie na Rady Powiatowej PIR

W imieniu przewodniczącego Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w Człuchowie p. Rafała Mładanowicza, uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Rady Powiatowej PIR, które odbędzie się w Bibliotece w Wyczechach, gmina Czarne w dniu  6 grudnia 2019 (piątek ) o godz. 10.00

 Proponowany porządek posiedzenia;

 Otwarcie posiedzenia.

  1. Aktualne informacje i problem ASF - Inspektorat Weterynarii w Człuchowie – Powiatowy Lekarz Weterynarii – Ryszard Sajnóg
  2. Aktualne działania AR i MR  –  Kierownik Biura Powiatowego AR i MR w Człuchowie – Marek Barecki.
  3. Rolniczy Handel Detaliczny – szansą na rozwój małych i średnich gospodarstw – możliwości tworzenia lokalnych targowisk i pomoc samorządów – Starosta , Burmistrzowie i Wójtowie powiatu człuchowskiego.
  4. Fotowoltaika szansa i zagrożenia dla rolników na dodatkowy dochód z dzierżawy gruntów- Przedstawiciel Energa Obrót.
  5. Rozdysponowanie ziemi w gminie Czarne i w powiecie człuchowskim na 2020 rok –Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Pruszczu Gdańskim – Krzysztof Jaszczak
  6. Aktualne wiadomości z PODR Człuchów – Kierownik PODR Człuchów – Anna Kamińska
  7. Informacje z działalności Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej – Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej –Wiesław Burzyński.
  8. Wnioski i sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia.