ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE DRÓG

Burmistrz Człuchowa zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na KONSULTACJE SPOŁECZNE, które zostaną przeprowadzone w celu uzgodnienia zmiany organizacji ruchu na ul. Jacka i Agatki oraz ul. Szczecińskiej (od skrzyżowania z ul. Szczecińską przy hotelu do parkingu przed Przedszkolem Miejskim.

Projektant i przedstawiciele Zamawiającego spotkają się z  zainteresowanymi osobami w dniu 21 października 2019 r. (poniedziałek)  w URZĘDZIE MIEJSKIM W CZŁUCHOWIE (sala 102), al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów o godzinie 1600.