CEEB

Uwaga! Ważne! Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Właściciele budynków, którzy składali w ubiegłym roku ankietę o posiadanych źródłach ciepła, mają obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Złożenie ankiety w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją źródeł ciepła w ubiegłym roku nie zwalnia właścicieli budynków przed złożeniem deklaracji do CEEB.

Inwentaryzacja źródeł ciepła na podstawie ankiet przeprowadzona była w związku z realizacją obowiązku wynikającego z zapisów Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Pomorskiego przyjętego Uchwałą Nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku. Natomiast złożenie deklaracji jest obowiązkiem wynikającym z art. 27g  ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 438).
 
W związku z tym właściwym dokumentem do zarejestrowania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest deklaracja nie ankieta.

Jednocześnie przypominamy, że deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.