Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

Zarządzenie Nr 141 PREZESA RADY MINISTRÓW  - wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59.

Treść zarządzenia w załączeniu.