grafika

REGULAMIN KONKURSU NA PREZESA ZARZĄDU ZZO NOWY DWÓR

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który ma na celu wyłonienie nowego prezesa zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze. Określa on zasady, tryb konkursu i warunki jakie powinien spełniać kandydat na Prezesa Spółki.

Pliki do pobrania