"PROSTO Z RATUSZA" W DRODZE DO MIESZKAŃCÓW

W trwającym tygodniu trafi do mieszkańców kolejny, już dwudziesty piąty, numer informatora Burmistrza i Rady Miejskiej w Człuchowie pt. "Prosto z Ratusza". Jak zwykle zawiera on krótkie informacje na temat najważniejszych działań miasta w ostatnim półroczu. Tradycyjnie już w biuletynie wakacyjnym można też znaleźć terminarz imprez wakacyjnych.

Informator ukazuje się od 12 lat raz na pół roku, trafia do wszystkich gospodarstw domowych w mieście.