transport

Organizacja transportu do punktów szczepień osób niepełnosprawnych oraz tych mających problemy w samodzielnym dotarciu

transport 2

 

Urząd Miejski w Człuchowie organizuje bezpłatny dowóz osób niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień.

Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień:

  • osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień

Transport zapewniony będzie m.in. przez samochody będące w posiadaniu samorządu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego transportu do punktu szczepień mogą kontaktować się z wyznaczonym przez Urząd koordynatorem:

Aleksandra Barańska

Numer telefonu: (59) 83 42 291 wew.322

poniedziałek - czwartek w godz.: 7:30 -15:00, piątek w godz.: 7:15-14:15

Zgłoszenie zapotrzebowania transportu należy dokonać telefonicznie z min. 3 dniowym wyprzedzeniem po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem: infolinii (nr 989), e-rejestracji na stronie pacjent.gov.pl.

Jeżeli pacjent rejestruje się bezpośrednio w punkcie szczepień to składa tam oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje odpowiednim orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeżeli pacjent nie wyrazi takiej zgody, to samodzielnie musi zadzwonić do koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu do punktu szczepień.