Ankieta

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Człuchów na lata 2021-2025”

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Człuchów na lata 2021-2025”, zapraszamy wszystkich człuchowian do udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze naszego miasta.

Uwagi do projektu będzie można zgłaszać w terminie od 14 stycznia 2021 r. godz. 7.00 do 29 stycznia 2021 r. godz. 14.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie

na formularzu: format doc., format .pdf

wyłącznie w formie:
a) elektronicznej - mops_czluchow1atwp [dot] pl,
b) papierowej na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie ul. Średnia 12a 77-300 Człuchów tradycyjną pocztą lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka.

Uczestnicy konsultacji, składający opinie lub uwagi, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłoszoną opinią lub uwagą swojego imienia , nazwiska, w przypadku opinii grupowej - określenie reprezentowanej grupy, także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Człuchów na lata 2021-2025" dostępny jest: