Ankieta[0]

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Człuchów na lata 2021-2025”

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Człuchów na lata 2021-2025”, zapraszamy wszystkich człuchowian do udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze naszego miasta.

Uwagi do projektu będzie można zgłaszać w terminie od 14 stycznia 2021 r. godz. 7.00 do 29 stycznia 2021 r. godz. 14.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie

na formularzu: format doc., format .pdf

wyłącznie w formie:
a) elektronicznej - mops_czluchow1at[1]wp [dot] pl,
b) papierowej na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie ul. Średnia 12a 77-300 Człuchów tradycyjną pocztą lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka.

Uczestnicy konsultacji, składający opinie lub uwagi, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłoszoną opinią lub uwagą swojego imienia , nazwiska, w przypadku opinii grupowej - określenie reprezentowanej grupy, także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Człuchów na lata 2021-2025" dostępny jest:

 


Adres źródłowy: https://czluchow.eu/aktualnosc/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych

Załączniki
  • [0] https://czluchow.eu/sites/default/files/styles/news_content/public/obrazek/2021-01/ankieta%20obraz.jpg?h=35419483&itok=J-V1ViUg
  • [1] https://czluchow.eu/modules/contrib/spamspan/image.gif