SZCZEPIONKA

KOMUNIKAT O REJESTRACJI NA SZCZEPIENIA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że 2 i 3 marca odbędzie się kolejna tura zapisów dla pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, pracowników placówek pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego.

Rejestracja na szczepienia odbywać się będzie za pośrednictwem formularza dostępnego TUTAJ.

Kto może zapisać się na szczepienia?

Na szczepienia mogą zapisać się pracownicy urodzeni po 1 stycznia 1952 r. (czyli osoby do 69 roku życia) lub ci, którzy nie zdążyli jeszcze zgłosić chęci zaszczepienia się, już we wtorek będą mogli tego dokonać przekazując swoje dane kierownikowi/dyrektorowi danej instytucji.

Jak wygląda rejestracja zgłoszeń?

W przypadku pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, pracowników placówek pieczy zastępczej, rejestracji do szczepień dokonuje sam kierownik/dyrektor. Z kolei za rejestrację pracowników placówek wsparcia dziennego odpowiedzialny jest wójt, burmistrz/prezydent miasta lub starosta powiatu, po uprzednim uzyskaniu danych pracowników od kierownika/dyrektora placówki.

W formularzu należy wskazać podstawowe dane podmiotu, nazwisko dyrektora placówki oraz pracowników zgłaszających się na szczepienia, a także preferowany punkt szczepień.
Możliwe jest też zarejestrowanie na szczepienia pominiętych we wcześniejszej rejestracji pracowników (w formularzu wystarczy wskazać jedynie tych pracowników, nie trzeba już podawać danych zarejestrowanych wcześniej pracowników).

RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA