Człuchów - ratusz

INFORMACJA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM W CZŁUCHOWIE

W trudnym czasie epidemii, kiedy wysiłki miasta skierowane są w stronę zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, nie zapominamy o potrzebach tych, którzy znaleźli się w bardzo skomplikowanej sytuacji życiowej. Bycie ze sobą nieustanie przez 24 h, obciążenie silnym stresem związanym ze strachem o pracę, zdrowie a także umiejętność kontruktywnego rozwiązywania konfliktów i stała niepewność o przyszłość podsycona alkoholem i brakiem kontroli nad swoimi emocjami-jest to podłoże do ujawniania się zachowań agresywnych pozostałym członkom rodziny. Wiele osób ze względu na izolację skazanych jest na stałą obecność członków rodziny, w tym osób cierpiących na chorobę alkoholową.
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH przestawiły się na pracę zdalną. Nie oznacza to jednak, że potrzebujący pomocy są jej pozbawieni.
Publikujemy informację, gdzie znajdą się informacje, kontakty do instytucji i osób niosących pomoc:
W przypadku wystąpienia przemocy proszę kontaktować się z poniższymi osobami w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00:
1.   Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, terapeuta uzależnień Grażyna Radziemska- nr telefonu 606213452 , e-mail: profilaktykafajczluchow.eu
2.   Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji- Kamil ĆWIAN nr telefonu 571335163
3.   Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji- Rafał OPALA nr telefonu 519163359
Ponadto uruchomiono konsultacje w Centrum Konsultacyjno- Informacyjnym ds. Uzależnień w Człuchowie ul. Szkolna 1A oraz w Klubie Abstynenta - wtorek od 15.00 do 18.00 telefon 609221419
Wykaz specjalistów:
1.   Terapeuta ds. pracy ze sprawcą przemocy- Jan Radziemski w każdy czwartek od 15.00-18.00 pod numerem telefonu 598342482 i 504343421
2.   Psycholog Aleksandra Szymańska- w każdą środę od godz. 14.00-17.00 pod numerem telefonu 598342482 i 734182421
3.   Prawnik Leszek Ciesielski- w każdy piątek od godz. 16.00- 19.00 pod numerem telefonu 598342482
Na każde zgłoszenie / z możliwością zostawienia wiadomości poza godzinami przyjęć na e-mail profilaktykatczluchow [dot] eu/ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY, MKRPAI KLUB ABSTYNENTA odpowiemy natychmiastową pomocą i pokierujemy działania aż do uzyskania możliwej pomocy od instytucji.

Pliki do pobrania