CZŁUCHÓW WŚRÓD MIAST DOBREGO ŻYCIA

Człuchów znalazł się wśród 63 miast dobrego życia - takie sa wyniki badań prowadzonych przez Polski Instytut Ekonomiczny. Ich efektem jest publikacja pt. „Scenariusze rozwoju małych miast” wydana w grudniu 2019 r. Opracowanie sporządzono wykorzystując badania ankietowe i analizy statystyczne, objęło ono miasta poniżej 20 tys. mieszkańców. Badane miasta podzielono na 3 grupy: miasta potrzebujące impulsu rozwojowego, miasta niewykorzystanych szans i miasta dobrego życia. Do tej ostatniej grupy zaliczono Człuchów. 

Analizie statystycznej poddano zbiór 48 czynników:

  • 13 czynników społecznych, np. poziom bezpieczeństwa w mieście, przyrost naturalny, liczba inicjatyw obywatelskich,
  • 5 technologicznych, np. poziom dostępności transportowej do i z miasta, poziom rozwoju technologii cyfrowej w mieście,
  • 11 ekonomicznych, np. poziom współpracy władz miasta z biznesem, dostępność terenów inwestycyjnych
  • 5 ekologicznych, np. poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, stan środowiska naturalnego w mieście,
  • 3 polityczne, np. gotowość władz miasta do współpracy z innymi miastami,
  • 7 odnoszących się do wartości, np. potrzeba kultywowania tradycji, identyfikowanie się mieszkańców z miastem,
  • 4 prawne, np. plany zagospodarowania przestrzennego w mieście.
Całość publikacji do pobrania tutaj.