Utworzenie 2 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na plaży OSiR w Człuchowie

Loga

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Nazwa operacji : Utworzenie 2 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na plaży OSiR w Człuchowie

Cel operacji: Poprawa warunków życia i wypoczynku oraz rozwój turystyki i rekreacji na terenie LGD Ziemi Człuchowskiej

Przewidywane  wyniki operacji:
- wzrost atrakcyjności obszaru nad jeziorem Rychnowskim,
-  powstanie ciekawej oferty wypoczynku i turystyki,
-  poszerzenie oferty noclegowej.

W ramach operacji zostały wybudowane dwa domki letniskowe. Każdy z 35 metrowych obiektów może pomieścić od 6 do 8 osób. Domki składają się z pełni wyposażonych aneksów kuchennych i pomieszczeń mieszkalnych. Do dyspozycji turystów są też przestronne tarasy. Obiekty zostały wykonane w technologii drewnianej w systemie składanym. Takie rozwiązanie gwarantuje, że nowe obiekty wpisały się w istniejący już krajobraz nad jeziorem Rychnowskim.

Inwestycja była możliwa dzięki pomocy otrzymanej z Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Wysokość dofinansowania wyniosła wysokości 101 351,14 zł.