Małe dotacje 2021

Stowarzyszenie zwykłe SPARTA SPORT SQUAD z siedzibą w Człuchowie w dniu 1 kwietnia 2021 r. złożyło wnioski dotyczące realizacji zadań publicznych pt. "Mistrzowie akrobatyki" z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz pt."Obóz akrobatyczny - wakacje 2021" z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w trybie art. 19a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al.Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystykaatczluchow [dot] eu do dnia 09.04.2021 r.