Małe dotacje 2021

Stowarzyszenie "OBUDŹ W SOBIE POTENCJAŁ" z siedzibą w Człuchowie w dniu 12 lipca 2021 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. "Konsekwencja siłą sukcesu" z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie art. 19a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystykaatczluchow [dot] eu do dnia 20.07.2021 r.

W dniu 21 lipca 2021r r. przyznano dotację - Zarządzenie

Stowarzyszenie "Pro Kultura" z siedzibą w Człuchowie w dniu 24 czerwca 2021 r. złożyło wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego pt. "Wakacyjny warsztat teatralny pn. "Bajka o szczęściu" z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w trybie art. 19a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystykaatczluchow [dot] eu do dnia 01.07.2021 r.

W dniu 2 lipca 2021 r. przyznano dotację - Zarządzenie.

Stowarzyszenie zwykłe SPARTA SPORT SQUAD z siedzibą w Człuchowie w dniu 1 kwietnia 2021 r. złożyło wnioski dotyczące realizacji zadań publicznych pt. "Mistrzowie akrobatyki" z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz pt."Obóz akrobatyczny - wakacje 2021" z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w trybie art. 19a ww. ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty do Referatu Organizacyjnego i Promocji Miasta, 77-300 Człuchów, al.Wojska Polskiego 1, lub e-mailem: turystykaatczluchow [dot] eu do dnia 09.04.2021 r.

W dniu 15 kwietnia przyznano dotacje - Zarządzenie.