podpisanie umowy

UMOWA NA PROJEKT EDUKACYJNY PODPISANA

Umowa na dofinansowanie projektu Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów związanego z edukacją została podpisana 14 maja 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

W Człuchowie powstaną nowe miejsca dla przedszkolaków. Będą utworzone dodatkowe oddziały w budynku przy ul. Sobieskiego, zorganizowane zostaną też dodatkowe zajęcia edukacyjne, a oprócz tego kilku nauczycieli wychowawców skorzysta ze specjalistycznych szkoleń zawodowych. Będzie to możliwe dzięki około 2 mln zł ze środków Unii Europejskiej.

Rozwój edukacji przedszkolnej to jeden z najważniejszych projektów, jakie wspiera samorząd Człuchowa. Dzięki temu rozwijana jest oferta edukacyjna dla najmłodszych mieszkańców. Warto dodać, że obecny konkurs projektów, rozstrzygnięty jesienią 2023 r. cieszył się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Złożonych zostało 158 wniosków, a dofinansowanie otrzymało 58 najlepszych.

W ramach tego projektu zostaną zrealizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci (z j. angielskiego, glottodydaktyki, plastyczne, muzyczne, taneczne i z kodowania) oraz zostanie zakupiony sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki potrzebne do realizacji zajęć. To zadanie będzie realizowane zarówno w oddziałach przy ul. Jacka i Agatki, jak też w oddziałach przy ul. Sobieskiego. Wsparciem zostaną objęci także nauczyciele w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji (kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe m.in. z zakresu terapii pedagogicznej, korekcji wad postawy, rytmiki itp.). Ponadto dzieci skorzystają z wielu atrakcyjnych wyjazdów edukacyjnych i innych ciekawych zajęć np. z udzielania pierwszej pomocy, z zakresu preorientacji zawodowej. Okres trwania projektu wynosi 2 lata.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE