Człuchów - ratusz

Badanie ewaluacyjne Gminnego Programu Rewitalizacji

Urząd Miasta w Człuchowie prowadzi diagnozę mającą na celu ewaluację działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie. Aby poznać Państwa opinie przygotowano niniejszą ankietę. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wszelkie zebrane informacje będą służyły wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. Mamy nadzieję, iż przy Państwa udziale uda się realnie ocenić skuteczność podejmowanych działań rewitalizacyjnych w celu poprawy sytuacji mieszkańców miasta.