Czyste Powietrze

 

Punkt

Punkt konsultacyjny programu "Czyste powietrze"

ul. Kraszewskiego 4 (Dworzec PKP), Człuchów

nr telefonu 791 903 100

e-mail: czystepowietrzeatczluchow [dot] eu

Czynny od 8.00 do 18.00 w każdy poniedziałek.

Z punktu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Miejskiej Człuchów, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem urzędu.

W punkcie można uzyskać informacje dotyczące dotacji jaką można otrzymać na  wymianę urządzenia grzewczego czy termomodernizację budynku, jak również udzielamy pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie i o płatność.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku), 
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki, 
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2, 
 • wartość dochodu/rodzaj PIT, lub jeżeli dochód na członka rodziny nie przekracza 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym bądź 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym należy złożyć zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku), 
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury, 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności, 
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Informacja o programie i korzyściach z udziału dostępna są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl

Program "Czyste powietrze" w liczbach:

 • złożono wniosków o dofinansowanie: 195
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 112
 • kwota wypłaconych dotacji: 1 228 466,52 zł