Człuchów - ratusz

Znamy już wstępną listę wniosków do Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego

Po ocenie formalnej i merytorycznej, powołany przez Burmistrza zespół ds.wdrożenia budżetu obywatelskiego, rekomendował do głosowania następujące oferty:

  1. Altana ażurowa z stołem i ławką
  2. Biblioteka dostępna dla wszystkich – zakup schodołazu, urządzenia, które pomoże pokonać bariery architektoniczne osobom starszym z niepełnosprawnościami
  3. Człuchów miastem z sercem
  4. Elektryfikacja i monitoring części działki nr 1098 jako zaplecza terenów sportowo – rekreacyjnych
  5. Plac zabaw z mini siłownią dla uczniów
  6. Przygotowanie terenu pod bezpieczne boisko dla dzieci
  7. Rewitalizacja Cmentarza. Etap I (zastąpienie zniszczonego i brakującego ogrodzenia siatkowego, ogrodzeniem z płyt betonowych od strony os. Piastowskiego)
  8. Wiata zadaszona ze stołami i ławkami przy boisku koszykówki i placu zabaw
  9. Wzmocnienie oferty turystycznej poprzez zakup gokartów rowerowych oraz utwardzenie „rowerowego” toru gokartowego (z wykorzystaniem opon samochodowych)

Wnioski odrzucone:
• Budowa placu zabaw w formie warowni w sąsiedztwie Zamku Człuchowskiego celem przyciągnięcia turystów, mieszkańców Człuchowa do zwiedzania Zamku oraz spędzania wolnego czasu na terenie wizytówki naszego miasta I etap
• Wzmocnienie oferty turystycznej poprzez budowę systemu zjeżdżalni – torów pontonowych nad Jez. Rychnowskim w sąsiedztwie basenów
Powód odrzucenia: Wnioskodawca złożył 3 wnioski do Budżetu Obywatelskiego, a zgodnie z §4 ust.2 Uchwały w sprawie określenia zasad budżetu obywatelskiego jeden mieszkaniec może złożyć jeden wniosek. Po uzgodnieniu z wnioskodawcą, pozostawiono jeden wybrany przez niego wniosek, a resztę odrzucono.

Więcej o kosztach i miejscu realizacji zadań w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI NA 2021

Zgodnie z regulaminem, w ciągu 7 dni wnioskodawcy mogą odwołać się od decyzji Komisji. Jeśli nie będzie takiej sytuacji, już w tym roku poznamy dokładny termin głosowania na propozycje złożone przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.