Zaproszenie na sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Człuchowie

Zapraszamy na sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 15:00.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie qworum.
2. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019.
3. Zakończenie obrad sesji.