Człuchów - ratusz

Zaproszenie na sesję

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się 10. lipca 2020 r. o godz. 9.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie qworum.
2. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i uchwalenie:
a) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy alei Jana Pawła II, ulicy Kasztanowej i alei Wojska Polskiego w Człuchowie.
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020;
3. Zakończenie obrad sesji.