Człuchów - ratusz

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe działające na rzecz Człuchowian do wzięcia udziału w konsultacjach Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. "Program został umieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, w BIP i na stronie internetowej urzędu. Opinie i uwagi, na załączonym do zarządzenia formularzu, można składać do dnia 4 października 2019 r. w formie elektronicznej na adres ngoatczluchow [dot] eu, pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Człuchowie al. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów lub osobiście - w sekretariacie Urzędu.