Warsztaty projektowania

Zaplanuj z nami swoją przestrzeń!

Wczoraj, tj. 1 września 2020 r., rozpoczęły się interaktywne warsztaty projektowania partycypacyjnego z udziałem mieszkańców Śródmieścia.

Podczas spotkań mieszkańcy dowiedzą się na czym polega proces projektowania partycypacyjnego, a następnie podczas wycieczek terenowych wypracują pierwsze rozwiązania przestrzenne przy wykorzystaniu wiedzy zgromadzonej w pierwszym etapie. Elementem końcowym warsztatów będzie wypracowanie koncepcji podczas zajęć z architektem. W rezultacie powstanie 6 projektów podwórek, które zostaną zagospodarowane wiosną przyszłego roku.

Działania te są elementem włączenia lokalnej społeczności w realizację zadań inwestycyjnych wynikających z Gminnego Programu Rewitalizacji.