grafika

WYDATKI NA INWESTYCJE BĘDĄ ZNACZNIE WIĘKSZE OD ZAKŁADANYCH

Miały być nieco ponad 3 miliony złotych, a będzie ponad 18 milionów. Człuchowski Ratusz zapowiada zmiany z miejskim budżecie. Wydatki inwestycyjne wzrosną w nim aż sześciokrotnie.

Wszystko to dzięki pozyskanym pod koniec ubiegłego roku zewnętrznym dofinansowaniom. Miasto Człuchów dostało aż 11 milionów złotych na realizację czterech dużych inwestycji.

Pierwszą z nich jest budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z wyposażeniem. To zadanie ma kosztować ponad 3,2 mln złotych, 1,6 mln stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Pozostałe inwestycje dotyczyć będą budowy dróg osiedlowych. Jeszcze w tym roku rozpocznie się pierwszy etap przebudowy ulicy Bema.

- Inwestycja będzie polegała na budowie nowej nawierzchni, częściowo asfaltowej, częściowo z kostki betonowej, nowych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, bezpiecznych przejść dla pieszych i odwodnienia całej ulicy – mówi Tomasz Kowalczyk, wiceburmistrz Człuchowa.

Wartość tego zadania oszacowano na prawie 3 miliony złotych. 1,2 mln to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tego samego źródła pochodzić będzie dofinansowanie kolejnej inwestycji drogowej, a mianowicie przebudowy ulic: Kościuszki, Racławickiej i Wyszyńskiego. To łącznie 1,4 km dróg, które zostaną utwardzone asfaltem. Będą tam też ciągi pieszo-rowerowe i nowe oświetlenie. To zadanie ma kosztować 5 milionów złotych. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowić będzie połowę tej kwoty.

Kolejnym zadaniem drogowym będzie rozpoczęcie modernizacji dróg na osiedlu Lawendowym. W tym roku prace rozpoczną się na al. Lawendowej, głównej arterii, do której w przyszłym roku będą przyłączane kolejne remontowane odcinki. Aleja Lawendowa zostanie wyposażona w system kanalizacji deszczowej i oświetlenie drogowe. Nawierzchnia utwardzona będzie kostką betonową. Powstanie też ścieżka rowerowa i ciąg pieszy. Ma to kosztować 5 mln złotych, 3 mln to także dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Aby budżet inwestycyjny mógł być zwiększony, a powyższe zadania mogły być wprowadzone do budżetu, zgodę na to musi wyrazić jeszcze Rada Miejska. Decyzja w tej sprawie zapadnie na najbliższej sesji.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

nowe inwestycje