WSPOMÓŻMY GŁOSAMI OSP MOSINY

"Bądź czujny!" to tytuł akcji edukacyjnej podjętej przez OSP Mosiny, jej realizacja zależy jednak od głosowania internautów, ponieważ projekt przeprowadzenia warsztatów ubiega się o dofinansowanie z Fundacji PZU - Pomoc To Moc. Głosowanie polega na klikaniu w serduszko na stronie internetowej fundacji https://pomoctomoc.pzu.pl/node/1052na którą można zajrzeć również klikając tutaj.

Szczegóły Akcji poniżej oraz w załącznikach.

Projekt polega na przeprowadzeniu warsztatów dla mieszkańców 25 Sołectw Gminy Człuchów oraz edukacji i podnoszeniu świadomości z zakresu dbania o należyty stan przewodów kominowych i wentylacyjnych. Podczas warsztatów będzie omawiana następująca tematyka:- skąd bierze się czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? - co jest główną przyczyną zaczadzenia?- co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?- jak poznać objawy zatrucia czadem?- jak postępować przy zatruciu czadem?

Projekt będzie trwał od października  do grudnia 2019 roku. W warsztatach weźmie udział ok. 6 000 osób.

Świadomość mieszkańców Gminy Człuchów na temat zagrożeń jakie mogą wystąpić w gospodarstwach domowych jest niska. Anonimowa ankieta przeprowadzona wśród miejscowej ludności na temat czadu, pokazała że 63% respondentów nie ma pojęcia o sposobach wykrywania czadu. Bark wiedzy z tego zakresu wynika z ograniczonego dostępu do edukacji, zwłaszcza na terenach wiejskich. OSP Mosiny, w uzgodnieniu z partnerem projektu - OSP Rychnowy, pragnie na terenie Gminy Człuchów przeprowadzić bezpłatne warsztaty na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą czad. 

Cele warsztatów:- uświadamianie mieszkańcom czym jest czad, kiedy powstaje, jakie niebezpieczeństwo niesie dla zdrowia i życia;- informowanie o profilaktycznych działaniach, które są niezbędne, aby uniknąć tragedii;- edukowanie w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy osobie zatrutej tlenkiem węgla, wyczulenie odbiorców na rozpoznawanie pierwszych oznak zatrucia czadem;- przekonanie jak największej liczby osób do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych przewodów kominowych i wentylacyjnych, sprawdzanie szczelności, systematyczne czyszczenie, nie zaklejanie kratek wentylacyjnych;- wpływ na zmniejszenie liczby nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem czadu (przede wszystkim zgonów i ciężkich zatruć).- zachęcenie mieszkańców do montowania czujników czadu by można było uratować rodzinę przed ciężkim zatruciem lub nawet śmiercią w sytuacji zagrożenia.

Pliki do pobrania