WOTUM ZAUFANIA DLA BURMISTRZA CZŁUCHOWA

Jednogłośnie Rada Miejska w Człuchowie udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Miasta. To pierwsze takie głosowanie w tym samorządzie. Wynika ono z nowych przepisów, jakie w gminach, powiatach i województwach obowiązują od tej kadencji.

Udzielenie wotum zaufania poprzedza prezentacja raportu o stanie gminy. Dokument taki przestawia nie tylko kondycję budżetu, ale także realizację inwestycji, uchwał, a nawet dane demograficzne. Jest to rozwinięcie sprawozdania, jakie dotychczas przedstawiano przed udzieleniem corocznego absolutorium.

- Ubiegłoroczny budżet miasta Człuchowa zamknął się kwotą około 63 milionów złotych. 15 milionów wydano na inwestycje, z czego aż 10 milionów to środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Był to bardzo dobry okres dla miasta – ocenia Ryszard Szybajło, Burmistrz Człuchowa.

Na liście inwestycji znalazły się liczne modernizacje dróg, modernizacja kanalizacji deszczowej, węzły transportowe, wymiana oświetlenia ulicznego, siłownie, czy też rozpoczęcie procesu rewitalizacji miasta.

- W Człuchowie działały Uniwersytet Trzeciego Wieku i Miejska Rada Seniorów – to ukłon w kierunku osób starszych. Na edukację dzieci i młodzieży wydaliśmy z kolei ponad 14 milionów złotych. Przedsiębiorcy inwestujący w Człuchowie mogą liczyć na atrakcyjne ulgi podatkowe – dodaje burmistrz.

Rok budżetowy mimo zakładanego pierwotnie deficytu zakończono nadwyżką budżetową w wysokości 400 tysięcy złotych. Oprócz wotum zaufania, Rada Miejska w Człuchowie udzieliła burmistrzowi także absolutorium z wykonania budżetu.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

Fotografie i dźwięki są do pobrania na stronie urzędu: www.czluchow.eu

Nota prawna:

Miasto Człuchów jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.

Pliki do pobrania