WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Uczeń trudny, czy wymagający? – to temat trzydniowych warsztatów zorganizowanych przez Burmistrza Człuchowa. Wzięło w nich udział 16 pedagogów. Warsztaty zawierały przede wszystkim ćwiczenia praktyczne rozwijające umiejętności reagowania i budowania relacji z uczniami wykazującymi zaburzenia zachowania.

- Przyczyn zaburzeń zachowania wśród uczniów jest bardzo wiele, ale większość z nich wynika z niezaspokojonych potrzeb i dysfunkcji rozwojowych. Rodzic, który w takich sytuacjach często jest bezsilny od specjalistów, czyli nauczycieli oczekuje skutecznej rady i pomocy – mówi Grażyna Radziemska, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przy Urzędzie Miejskim w Człuchowie. – Dlatego też umiejętność diagnozowania i właściwego działania jest podstawą skuteczności pracy nauczyciela i wychowawcy. Te warsztaty takie umiejętności rozwijają.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez Centrum Rozwoju Osobistego „Nuta harmonii” w Bydgoszczy. Już zapowiedziano realizację kolejnych tego typu szkoleń.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE