Uwaga Silny wiatr

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
do służbowego wykorzystania zbiorczo
ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19  wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Gdyni

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 19

Zjawisko/Stopien zagrożenia Silny wiatr/1

Obszar województwo pomorskie

 Ważność od godz. 08:00 dnia 12.02.2020 do godz. 20:00 dnia 12.02.2020

Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h,w porywach do 80 km/h, w pasie nadmorskim w porywach do 90 km/h. Wiatr

południowo-zachodni i zachodni.