koncepcja

TYLKO DO KOŃCA STYCZNIA MOŻNA SKŁADAĆ W UM WNIOSKI O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ W ZACHODNIEJ CZĘŚCI CZŁUCHOWA

Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie (dalej PSG) uprzejmie informuje, że opracowany został projekt budowlany sieci gazowej ś/c w Człuchowie między innymi ul. Traugutta, Kamienna, Zbożowa, Rzepakowa, Pszeniczna, Żytnia oraz Aleja Lawendowa.

W związku z tym mamy przyjemność poinformować Państwa o możliwości rozpoczęcia zbierania wniosków o przyłączenie się do sieci gazowej PSG.

W tym celu zachęcamy mieszkańców oraz przedsiębiorców z miejscowości Człuchowa do wypełnienia i złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych i podpisania umowy przyłączeniowej (druk w załączeniu).

W wydanych warunkach przyłączeniowych, określimy możliwy termin przyłączenia oraz szacunkową opłatę przyłączeniową.

We wniosku proponujemy także zaznaczyć w pkt 6 „niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia” w celu zapoznania się ze szkicem umowy przyłączeniowej.

Podkreślamy, że realizacja inwestycji została przewidziana przy założeniu spełnienia ekonomicznych warunków brzegowych przyłączenia do sieci.

Uruchomienie inwestycji będzie możliwe w przypadku podpisania umów przyłączeniowych przez co najmniej 40 podmiotów indywidualnych z grupy przyłączeniowej BI, zlokalizowanych bezpośrednio przy zaprojektowanej sieci gazowej (trasa w załączeniu).

W przypadku niespełnienia warunków brzegowych tj. podpisania zbyt małej ilości umów o przyłączenie, o których jest mowa w zdaniu poprzednim, w terminie do dnia 28.02.2021, wystąpi po stronie PSG brak warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci. W tej sytuacji PSG będzie zmuszona odmówić zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, o czym pisemnie poinformuje Podmioty w terminie do dnia 30.03.2021, podając przyczyny odmowy.

W celu usprawnienia działań, wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Człuchowie (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do 29.01.2021 r.

Alternatywnie istnieje również bezpośrednia możliwość przysłania wypełnionych wniosków na adres:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Gazowniczy w Koszalinie

ul. Połczyńska 55/57 75-808 Koszalin

 W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z dedykowaną dla powyższej sprawy osobą :

Robert Korol nr tel. 59 846 99 22, adres e-mail:

sekcja [dot] przylaczania [dot] koszalinatpsgaz [dot] pl

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Gazowniczy w Koszalinie