plakat - Człuchowski Budżet Obywatelski na 2021 rok

TWÓRZ BUDŻET OBYWATELSKI NA 2021 ROK

150 tysięcy złotych na realizację przyszłorocznego budżetu obywatelskiego przeznaczy Miasto Człuchów. Za te pieniądze uda się wykonać co najmniej trzy zadania wskazane przez mieszkańców.

Zgłoszenia są przyjmowane już do końca listopada.

Pieniądze z budżetu obywatelskiego mogą być przeznaczane na dowolną inicjatywę inwestycyjną mieszkańców, przy założeniu, że leży ona w gestii samorządu. Wśród zgłoszeń dominują drobne inwestycje.

- Ustalono, że maksymalny koszt jednego zadania nie może być większy niż 50 tysięcy złotych i nie mniejszy niż 10 tysięcy złotych – mówi Sekretarz Miasta Człuchowa Maria Pazda.

Zgłaszający muszą wypełnić odpowiedni wniosek. Jest on dostępny w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej czluchow.eu. Pod wnioskiem musi się podpisać co najmniej 15 osób.

Po sprawdzeniu wniosków przygotowana zostanie lista zadań, które zostaną poddane pod głosowanie. Jego termin zostanie określony po zakończeniu procesu weryfikacji nadesłanych zgłoszeń.

URZĄD MIEJSKI W CZŁUCHOWIE

plakat

Pliki do pobrania